AVAS a dat in judecata CROSS LANDER

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a decis acţionarea în instanţă a CROSS LANDER USA Inc. pentru plata unor penalităţi, estimate provizoriu la valoarea de 2,7 mil. USD.

Decizia a fost luată ca urmare a nerespectării de către cumpărător a unei clauze din contractul de privatizare a S.C. ARO S.A., privind interdicţia de vânzare, pe o perioadă de 5 ani de la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor societăţii, a activelor proprietatea S.C. ARO S.A. care concură la realizarea activităţii principale. CROSS LANDER USA Inc. a înstrăinat Fabrica de Scule şi Matriţe, cuprinsă în Anexa la Contract care nominalizează aceste active.

Astfel, AVAS a notificat cumpărătorul asupra nerespectării obligaţiilor contractuale şi a convocat reprezentanţii CROSS LANDER USA Inc. la sediul Autorităţii, în data de 20.02.2006, pentru găsirea unor căi de conciliere cu privire la plata penalităţilor. În urma întâlnirii nu am găsit o rezolvare amiabilă a acestei probleme, astfel ajungîndu-se în instanţă. Conform contractului, penalităţile nu vor fi mai mici decât valoarea contabilă a activului înstrăinat, la data ieşirii acestuia din patrimoniul societăţii, estimat provizoriu la 2,7 mil. USD.

AVAS a avut de îndeplinit unele obligaţii contractuale faţă de cumpărător, privind acordarea unor facilităţi, pentru care autoritatea a făcut toate demersurile legale necesare. Realizarea acestora depindea şi de acţiunile altor instituţii ale statului precum Ministerul Finanţelor şi Consiliul Concurenţei. Facilităţile acordate CROSS LANDER USA INC se ridică la o valoare totală de 1.726,3 miliarde ROL. Au existat, de asemenea, şi foarte multe întâlniri cu cumpărătorul în care au fost căutate modalităţile de îndeplinire a obligaţiilor contractuale.

Până la acţionarea în judecată, AVAS a făcut numeroase demersuri pentru a menţine în activitate societatea ARO şi pentru a asigura locurile de munca ale salariaţilor. Astfel, a fost adoptată O.U.G. nr. 114/2004 (aprobată prin Legea nr. 517/2004), prin care s-au acordat S.C. ARO S.A. Câmpulung cvasi-totalitatea facilităţilor ce constituiau condiţii rezolutorii în contractul de vânzare – cumpărare de acţiuni.

AVAS nu a încercat să blocheze derularea contractului de privatizare, până în momentul de faţă fiind încheiate acte adiţionale la contractul de vânzare – cumpărare de acţiuni tocmai pentru clarificarea unor aspecte legate de modul de realizare a angajamentelor contractuale. Cumpărătorul însă a respins în mod repetat propunerile AVAS, de încheiere a unui act adiţional, care să presupună o soluţie de compromis privind realizarea obligaţiilor investiţionale.

Răzvan Orăşanu, preşedintele AVAS, afirmă: “ Este şi a fost întotdeauna un contract mai mult decît controversat, fără prea multe pârghii pentru a fi urmărit în procesul post-privatizare. Este însă o realitate asumată de conducerea AVAS din perioada respectivă şi consfinţită prin contract. Noi avem datoria să urmărim acest contract şi clauzele aşa cum sunt formulate. Pentru diversele probleme sesizate în întocmirea acestui contract, organele abilitate s-au sesizat deja, şi există un dosar în lucru la Parchetul General, care sperăm să îşi găsească o finalitate. Noi, prin această acţiune, cerem cumpărătorului penalităţi pentru că ni se cuvin din nerespectarea clauzelor contractuale. Voi urmări, în perioada care urmează, acest contract şi întărim poziţia legală a statului în acest proces, cu cea mai mare fermitate.”

Menţionăm că AVAS a efectuat o serie de controale la ARO, ultimul fiind în perioada 1-3 februarie a.c., având ca obiectiv analiza modului în care au fost realizate obligaţiile contractuale asumate de cumpărător prin contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni.