AVAS a blocat conturile a 1094 debitori

Valoarea totala a sumelor aferente creantelor comerciale supuse recuperarii prin poprire de conturi este de 269.916.129 RON

Prin ordinul nr. 1013/17.08.2005, AVAS a dispus înfiinţarea popririi asupra oricăror sume prezente şi viitoare existente în conturile a 1094 debitori preluaţi de la DISTRIGAZ NORD S.A., DISTRIGAZ SUD S.A., ELECTRICA BANAT S.A., ELECTRICA DOBROGEA S.A., ELECTRICA MOLDOVA S.A. şi ELECTRICA OLTENIA S.A. în baza dispoziţiilor O.U.G. nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor în economie, modificată şi completată de Legea nr. 507/17.11.2004 pentru aprobarea O.G. nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare.

Acţiunea întreprinsă de AVAS este urmarea faptului că societăţile comerciale nu şi-au onorat obligaţiile de plată deşi au fost somate şi notificate în acest sens.

Cuantumul total al sumelor aferente creanţelor comerciale supuse recuperării prin poprirea conturilor este de 269.916.129 RON.

Presedintele AVAS, Gabriel Zbircea, apreciaza ca masura întreprinsă se încadrează în politica Autorităţii de recuperare cu maximă eficienţă a sumelor datorate către bugetul de stat şi a celor care au ca destinaţie datoria publică. „Blocarea conturilor este, cred, singura care poate da cu adevărat rezultate, pentru că sunt societăţi care nu au plătit, cu toate notificările care au fost făcute. Acum ele sunt nevoite să plătească, pentru că au toate conturile blocate şi nu pot face nici un fel de plăţi, în afară de plata salariilor”.

In anul 2004, in baza prevederilor art. 6 alin (1) şi (2) din OUG nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie, modificată şi completată prin Legea nr.507/2004, AVAS a preluat, în doua tranşe, creanţe comerciale restante ale distribuitorilor de gaze naturale şi energie electrică în sumă totală de 9.127.076.239.634 ROL: de la S.C. DGN “DISTRIGAZ SUD” S.A. – 2.914.880.714.334 ROL; de la S.C. DGN “DISTRIGAZ NORD” S.A.-2.888.346.832.764 ROL; de la S.C. FDFEE “ELECTRICA DOBROGEA” S.A. -675.059.459.819 ROL; de la S.C. FDFEE “ELECTRICA BANAT” S.A. – 1.287.836.925.801 ROL; de la S.C. FDFEE “ELECTRICA OLTENIA” S.A. – 906.685.036.044 ROL; de la S.C. FDFEE “ELECTRICA MOLDOVA” S.A. – 454.267.270.872 ROL.

In momentul preluării creanţelor, toţi debitorii au fost notificaţi şi somaţi la plata imediată a datoriilor, consolidate în USD, valorificarea creanţelor preluate efectuându-se prin aplicarea dispoziţiilor OUG nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

N.B.

Lista debitorilor carora li s-au poprit conturile se afla pe site-ul www.activelestatului.ro sub titlul “ Anexa la Ordinul nr. 1013/17.08.2005”.