Asistenta pentru dezvoltare oferita de MAE altor state in 2013

Ministrul afacerilor externe a aprobat Planul Anual de Actiune prin care vor fi finantate actiunile de asistenta pentru dezvoltare (AOD) ale Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2013, in suma totala de 9 milioane lei.

In conformitate cu normele in vigoare, MAE acorda AOD prin programe si proiecte, respectiv prin alte modalitati de finantare (suport bugetar direct, contributii multilaterale, asistenta umanitara, finantare directa din bugetul MAE). Finantarea pe baza de programe si proiecte se face prin alocare directa, precum si prin procedura solicitarii publice de programe si proiecte.

Selectia proiectelor si programelor solicitate public si decizia de finantare a acestora prin includerea in Planul Anual de Actiune AOD al MAE pe 2013 s-a facut pe baza raportului intocmit de catre o Comisie de evaluare, in limita bugetului neutilizat pentru alocare directa.

Aproximativ 31% din totalul bugetului este destinat Republicii Moldova, unde vor fi finantate opt proiecte in domenii ca migratie, politica non-discriminare, statistica regionala ca ajutor pentru dezvoltarea economica, afaceri interne, cresterea capacitatii institutionale si dezvoltarea societatii civile. Alti beneficiari din state precum Egipt, Tunisia, Libia, Irak, Palestina, Ucraina, Afganistan vor primi aproximativ 22% din buget pentru proiecte vizand sprijinirea procesului democratic, reconstructia post-conflict, societatea civila, consolidarea capacitatii institutionale.

Aproximativ 10% din buget este destinat asistentei umanitare de urgenta, fiind acordat pe masura aparitiei unor necesitati la nivel international. 31,50% din buget este destinat contributiilor la proiecte tematice sau organizatii multilaterale destinate promovarii democratiei si respectarii drepturilor omului, imbunatatirii situatiei refugiatilor, fondului ONU de raspuns la situatiile de urgenta, protectiei copilului, societatii civile, precum si activitatilor de educatie pentru dezvoltare si de constientizare publica in domeniul dezvoltarii.

În derularea proiectelor AOD promovate de MAE in perioada 2012 -2015 sunt avute in vedere obiective ca: racordarea prioritatilor AOD la schimbarile survenite la scara globala; coordonarea cu alte instrumente de politica externa; adoptarea unei strategii de comunicare publica privind politica de cooperare in domeniu; pastrarea angajamentului Romaniei pentru indeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului; cresterea impactului si rezultatelor AOD acordata de Romania; cresterea profilului tarii noastre ca stat donator; promovarea expertizei nationale prin asistenta tehnica acordata statelor in curs de dezvoltare.