ANUNȚ SUSPENDARE CONCURSURI ( Oficial Ministerul Sănătăţii )

ANUNT SUSPENDARE CONCURS In conformitate cu prevederile art.38 din Hotararea Guvernului nr. 286/2011 privind pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, […]

Citeste integral Ministerul Sănătăţii – ANUNȚ SUSPENDARE CONCURSURI