Anunț| Solicitare candidaturi pentru formarea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, mandatul 2020-2022

Ministerul Culturii lansează invitația de a formula propuneri, în vederea constituirii Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice (mandatul 2020-2022). Propunerile vor fi însoțite de CV-uri din care să rezulte activitatea în domeniu.

 

 

Mai multe detalii

Sursa: Ministerul Culturii