ANUNȚ RECRUTARE GRUP ȚINTĂ - ÎN CADRUL PROIECTULUI ,,PUNȚI PESTE 7 SATE”, Cod MySMIS 139604

UAT COMUNA COTNARI în parteneriat cu Fundația Corona, Asociația Grupul de Acțiune Locală SIRET- MOLDOVA și ȘCOALA PROFESIONALĂ ,,ȘTEFAN CEL MARE” COTNARI, au demarat în data de 01.04.2021 activitățile proiectului cu titlul ,,PUNȚI PESTE 7 SATE”.
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, are o durată de 24 luni, cu activități care se vor implementa  în perioada 01.04.2021- 31.03.2023.

Obiectivul general al proiectului este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială de la nivelul teritoriului GAL SIRET-MOLDOVA, Județul Iași, prin implementarea de măsuri integrate.

GRUPUL ȚINTĂ VIZAT ÎN PROIECT: Persoane adulte de vârstă active din teritoriul GAL SIRET-MOLDOVA, în risc de sărăcie sau excludere socială din zona marginalizată (125 de adulți).

VEI BENEFICIA GRATUIT DE:
- Sprijin pentru depășirea situației de criză în care se află persoana/familia;
- Asistență și suport pentru familie;
- Servicii pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă;
- Sprijin pentru găsirea unui loc de muncă;
- Informare, orientare și consiliere profesională.

ACEST PROIECT VI SE ADRESEAZĂ DACĂ:
– Aveți domiciliul în una dintre comunele: Ceplenița, Cotnari, Hărmănești, Lespezi, Todirești, Vânători, Valea-Seacă;
– Vă încadrați în următoarele categorii de pe piața muncii: ȘOMER, ȘOMER DE LUNGĂ DURATĂ, PERSOANĂ INACTIVĂ;
– Doriți să vă angajați;
– Nu v-ați înscris și nu faceți parte din grupul țintă al altui operator de grant în cadrul acestei scheme;
– Vă aflați într-una din următoarele situații:
A. în risc de sărăcie sau
B. se confruntă cu o deprivare materială severă;
C. trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:
– Carte de identitate – copie;
– Certificat de naștere – copie;
– Certificat de căsătorie (după caz) – copie;
– Document care atestă ultima școală absolvită (adeverință studii, foaie matricolă, diploma) – copie;
– Declarația pe propria răspundere că nu aveți un loc de muncă/carnet de șomer vizat la zi.

Detalii suplimentare se pot obține de la Expertul recrutare, adresa de e-mail [email protected]telefon 0758909404.

Comunicat preluat de pe LivePr.ro  » ANUNȚ RECRUTARE GRUP ȚINTĂ - ÎN CADRUL PROIECTULUI ,,PUNȚI PESTE 7 SATE”, Cod MySMIS 139604

Ooni Koda

Web site realizat de Dow Media servicii Web Design | Gazduire Web furnizata de SpeedHost.ro