Anunț | examene de promovare în grad profesional imediat superior pentru funcționarii publici din cadrul aparatului propriu

În conformitate cu prevederile art. 476 – art. 479 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Culturii organizează la sediul său examene de promovare în grad profesional imediat superior pentru funcţionarii publici de execuție care îndeplinesc condițiile de promovare, din cadrul aparatului propriu, astfel:

 

 

Mai multe detalii

Sursa: Ministerul Culturii

Ooni Koda

Web site realizat de Dow Media servicii Web Design | Gazduire Web furnizata de SpeedHost.ro