ANRC propune noi masuri de protectie a utilizatorilor de telefonie si Internet

Utilizatorii finali vor fi mai bine informaţi cu privire la ofertele furnizorilor de servicii de telefonie şi a celor de servicii de acces la Internet şi vor putea alege în cunoştinţă de cauză. Conform proiectului de decizie lansat astăzi spre consultare de ANRC, furnizorii de servicii de telefonie vor avea obligaţia de a informa publicul cu privire la condiţiile de furnizare a serviciilor, precum şi de a pune la dispoziţia abonaţilor facturi detaliate, cu respectarea unui set minim de informaţii.

Proiectul de decizie stabileşte setul minim de informaţii pe care trebuie să le includă ofertele de telefonie şi modalităţile prin care acestea vor fi puse la dispoziţia utilizatorilor finali: atât prin intermediul mijloacelor proprii ale fiecărui furnizor de servicii de telefonie fixă sau mobilă, cât şi prin intermediul ANRC. Informaţiile vor fi oferite publicului de către furnizori prin publicare pe paginile proprii de Internet, prin afişarea la punctele de lucru în locuri uşor accesibile şi vizibile, prin intermediul serviciului de relaţii cu clienţii sau, la cererea utilizatorilor, gratuit, în formă tipărită.

De asemenea, pentru a se informa, utilizatorii vor putea accesa „Ghidul utilizatorului”, disponibil prin intermediul unei pagini de Internet realizate de ANRC. Astfel, ANRC va asigura publicarea ofertelor comerciale ale furnizorilor de servicii de telefonie fixă şi mobilă, dar şi a ofertelor acelor furnizori de acces la Internet care îşi vor exprima intenţia în acest sens. În acelaşi timp, pagina de Internet dedicată utilizatorilor finali va furniza date de interes general privind protecţia drepturilor şi intereselor utilizatorilor, modul de soluţionare a reclamaţiilor, recomandări cu privire la criteriile de analizat în momentul achiziţionării de servicii de comunicaţii electronice, pentru fiecare categorie în parte.

„Preocuparea pentru protecţia drepturilor utilizatorilor finali a fost o constantă în activitatea ANRC, acest proiect de decizie putând fi considerat un cod de bună conduită a furnizorilor în relaţia cu utilizatorii finali. Prin transparentizarea şi uniformizarea informaţiilor despre servicii şi tarife, utilizatorii vor putea alege în cunoştinţă de cauză ofertele care le satisfac cel mai bine nevoile de comunicare,” a declarat vicepreşedintele ANRC, Alexandrina Hîrţan.

Ofertele comerciale ale fiecărui furnizor de servicii de telefonie vor cuprinde, de exemplu, categoriile de servicii oferite, localităţile în care sunt disponibile serviciile, modalitatea de tarifare (la secundă/minut), tarifele percepute în funcţie de destinaţie/reţeaua apelată, facilităţile incluse în oferta respectivă, tarifele percepute pentru servicii suplimentare.

De asemenea, furnizorii vor avea obligaţia de a afişa numerele de acces la serviciul de relaţii cu clienţii şi/sau cel de asistenţă tehnică şi vor informa utilizatorii cu privire la procedura de soluţionare a reclamaţiilor, la cazurile şi procedura de acordare a despăgubirilor, la serviciile de remediere a defecţiunilor şi de întreţinere tehnică.

Factura detaliată, care se va elibera la cerere, va conţine obligatoriu un set minim de informaţii privind perioada de tarifare, cuantumul abonamentului lunar şi sumele tarifate pe categorii de apeluri/mesaje, gratuităţile de care beneficiază abonatul, dar şi orice alte tarife percepute pentru serviciile suplimentare. Vor fi specificate, de asemenea, numerele apelate, data, ora şi durata convorbirilor, precum şi tariful perceput pentru fiecare convorbire sau mesaj.