ANIMMC va înfiinţa trei incubatoare de afaceri la Hunedoara, Braşov şi Alba

Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, în baza unui Memorandum de Înţelegere şi a unui Acord de cofinanţare încheiate cu Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, promovează Programul naţional multianual pe perioada 2002 – 2005 de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri.

Scopul principal al actualului Program este acela de a contribui la dezvoltarea sectorului IMM din România prin crearea unor noi locuri de munca în zonele vizate în program, incubatorul de afaceri având ca scop încurajarea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, respectiv a start-up-urilor.

În cadrul Programului de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare de afaceri in România se vor acorda alocaţii financiare nerambursabile pentru a asigura funcţionalitatea IMM-urilor vizate, precum şi dezvoltarea economică şi sociala a zonelor propuse. De asemenea, se urmăreşte creşterea numărului de activităţi economice durabile, întărirea climatului investiţional şi reducerea ratei şomajului în zonele ţintă. Se mai are în vedere: crearea unui mediu de afaceri favorabil dezvoltării şi creşterii IMM-urilor, încurajararea competiţiei, consolidarea unui sector dinamic al întreprinderilor mici şi mijlocii, capabil să facă faţă forţelor concurenţiale şi competiţiei internaţionale, facilitarea accesului la finanţare, promovarea exporturilor şi a culturii antreprenoriale .

Datorită situaţiei economice şi sociale la nivelul judeţelor Hunedoara, Braşov şi Alba, Guvernul României este direct interesat în rezolvarea problemei create prin disponibilizarea unui mare număr de angajaţi din sectorul de stat. În acest context, programul debutează cu o fază pilot, care va avea ca finalitate înfiinţarea a trei incubatoare de afaceri in zonele ţintă, definite in proiect, Hunedoara, Braşov şi Alba.

Astfel ieri, au fost demarate acţiunile de implementare a Programului, în Brasov, in colaborare cu autoritatile locale participante fiind selecţionată locaţia în care va fi amplasat incubatorul de afaceri care va primi finanţare in conformitate cu procedura financiara aprobata prin program.