Angajatorii obligati sa completeze registrul general de evidenta a salariatilor online

Guvernul a aprobat în şedinţa de astăzi o Hotărâre privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor.

Nu au obligaţia înfiinţării registrului misiunile diplomatice, oficiile consulare străine cu sediul în România, precum şi reprezentanţele din România ale persoanelor juridice străine, pentru perioadele în care contractele individuale de muncă încheiate cu cetăţenii români se înregistrează la Inspectoratul teritorial de muncă.

Registrul se completează în ordinea angajării şi cuprinde:
– elementele de identificare ale tuturor salariaţilor: nume, prenume, CNP.
– data angajării
– funcţia/ocupaţia conform specificaţiei COR sau a altor acte normative
– tipul contractului individual de muncă
– data şi temeiul încetării contractului individual de muncă.

Angajatorul trebuie să transmită, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii, registrul în formă electronică la inspectoratul de muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul sau domiciliul, după caz.

O altă reglementare vizează obligaţia angajatorului de a întocmi un dosar personal pentru fiecare din angajaţi. Dosarul cuprinde actele necesare angajării, contractul individual de muncă, actele adiţionale şi celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă, precum şi orice alte documente care certifică legalitatea şi corectitudinea completărilor în registru.

La solicitarea scrisă a salariatului, angajatorul este obligat să îi elibereze copii, certificate pentru conformitate cu originalul, ale documentelor existente în dosarul personal.

Registrul electronic şi dosarele personale ale fiecărui salariat se vor păstra în condiţii care să asigure securitatea datelor şi menţinerea lor pe termen lung.

Nerespectarea prevederile legale de către angajatori, persoane fizice sau juridice, se sancţionează cu amenzi cuprinse între 2.000 RON şi 5.000 RON. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către inspectorii de muncă.

Inspecţia Muncii trebuie să adopte soluţia tehnică privind registrul în formă electronică şi aplicaţia informatică pentru completarea şi transmiterea registrului către angajatori. Aplicaţia informatică este distribuită gratuit angajatorilor care au obligaţia înfiinţării registrului.

Hotărârea intră în vigoare la 1 septembrie 2006.