Amenzi de peste 3 miliarde lei pentru depozitarea ilegală a deşeurilor

Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor (MMGA) şi Administraţia Naţională “Apele Române” (ANAR) desfasoara actiunea “Rau curat” – o ampla campanie de salubrizare şi igienizare a cursurilor de apă din întreaga ţară.

Pentru nerespectarea prevederilor legale privind depozitarea deseurilor pe malurile cursurilor de apa, agenţii economici şi primăriile au primit, in perioada 1-31 mai 2005, avertismente şi amenzi contravenţionale în valoare de 3,280 miliarde lei.

Numai in aceasta perioada, inspectorii au depistat 534 depozite amplasate ilegal pe malurile cursurilor de apă – 278 depozite de gunoi menajer, 48 depozite cu deseuri de constructii si 74 depozite de rumegus provenit de la societatile care desfasoara activitati de prelucrare a lemnului.

Inspectorii monitorizează în continuare agenţii economici care derulează activităţi în vecinătatea cursurilor de apă, solicitând în acelaşi timp sprijinul autorităţilor locale, în special prefecturilor, pentru conştientizarea populaţiei privind efectele depozitării necontrolate a deşeurilor în albiile şi pe malurile cursurilor a apă. De asemenea, continuă aplicarea măsurilor concrete impuse la nivelul bazinelor hidrografice: verificarea colectării selective a deşeurilor din localităţi, a contractelor de salubrizare, precum şi a amenajarea punctelor de depozitare temporară a deşeurilor; decolmatarea şanţurilor şi rigolelor de scurgere a apelor pluviale din intravilanul localităţilor; atenţionarea populaţiei privind interzicerea depozitării ilegale a deşeurilor pe malurile şi în zonele de protecţie ecologică ale apelor; restricţionarea eliberării autorizaţiilor pentru noi societăţi ce au ca obiect de activitate exploatarea şi prelucrarea lemnului (în cazul în care acestea nu au posibilitatea valorificării deşeurilor lemnoase şi rumeguşului).

Specialiştii MMGA atrag atenţia în special proprietarilor unităţilor economice de prelucrare a lemnului asupra pericolului pe care îl reprezintă rumeguşul şi deşeurile, care opturează scurgerea liberă a apelor. Acest fenomen este deosebit de periculos în special în zona podurilor, deoarece deşeurile formează în amonte adevărate acumulări artificiale ce pun în pericol stabilitatea podurilor şi generează inundaţii în aval.