Amanarea aderarii este posibila doar daca nu ne facem temele

În urma îngrijorărilor exprimate în articolele apărute în presa românească în ceea ce priveşte amânarea aderării României la UE cu un an, ministrul Integrării Europene consideră că decizia amânării nu este o certitudine, ci va deveni un rezultat natural dacă România nu îşi va îndeplini angajamentele.

În primul rând, nici o asemenea propunere sau recomandare nu este făcută necondiţionat. Această posibilitate este legată de progresele, demonstrabile în mod convingător, pe care România le înregistrează în pregătirea sa pentru aderare, conform calendarului şi standardelor convenite.

Toate aceste luări de poziţie trimit la relaţia “contractuală” dintre România şi Uniunea Europeană: ambele părţi au obligaţii de îndeplinit (România trebuie să-şi îndeplinească angajamentele asumate, iar Uniunea Europeană să-şi respecte promisiunea dată prin semnarea Tratatului de Aderare).

În mod evident o cristalizare a poziţiei Uniunii Europene privind posibilitatea unei decizii de amânare a aderării depinde de concluziile raportului de monitorizare de pe 25 octombrie a.c., adică de capacitatea României de a-şi face “temele”.

„Calendarul de pregătire completă a României pentru aderare este proiectat până la 31 decembrie 2006. În acest context, orice afirmaţie care trimite la pregătirea incompletă a României în acest moment este corectă – deoarece România va fi deplin pregătită doar după realizarea tuturor angajamentelor asumate. Speculaţiile pe afirmaţii de acest gen sunt nu numai neproductive, ci şi nejustificate”, a declarat ENE DINGA, ministrul Integrării Europene.

„În legătură cu afirmaţia că o eventuală decizie de amânare a aderării României ar înlesni ratificarea Tratatului de Aderare în statele membre, trebuie spus de la început că legătura sugerată este complet lipsită de logică din următoarele motive:
a. pe de-o parte, dacă România îşi îndeplineşte ad litteram angajamentele asumate atunci este pregătită conform standardelor Comisiei Europene pentru aderare şi, deci, este lipsită de sens amânarea aderării;
b. pe de altă parte, dacă România nu îşi va fi îndeplinit angajamentele asumate, atunci amânarea aderării este un rezultat natural şi este lipsită de sens, în această situaţie, chiar discutarea situaţiei”, a adăugat ENE DINGA.

Deşi s-a spus, inclusiv din partea Ministerul Integrării Europene, că nu există nici o legătură politică şi juridică între procesul de ratificare a Tratatului Constituţional şi procesul de ratificare a Tratatului de Aderare a României la Uniunea Europeană (Tratatul de la Nisa se referă la o Europă extinsă la 27 de ţări, Tratatul de Aderare are varianta de rezervă a Actului de Aderare, în cazul respingerii Tratatului Constituţional, aderarea României şi a Bulgariei nu reprezintă un nou val de extindere, ci doar finalizarea valului 2004), totuşi, trebuie acceptată o anumită condiţionare emoţională. Dar exact în această zonă este sarcina instituţiilor abilitate ale statului să desfăşoare activităţi de informare, de explicare şi de prezentare a procesului de pregătire a României pentru aderare la nivelul parlamentelor statelor membre.

„Eforturile României se vor concentra pe respectarea întocmai a angajamentelor asumate”, a concluzionat ministrul Integrării Europene. (MIE)