Ai masina pe firma? Cum poti deduce fiscal cheltuielile aferente incepand cu 1 iulie 2012?

Pe data de 13 iulie 2012 a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea 1 nr. 481 HG 670/2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004.

Noul act normativ detaliaza principalele aspecte pe care contribuabilii trebuie sa le aiba in vedere incepand cu 1 iulie 2012 pentru:
1. deducerea limitata la calculul impozitului pe profit si al impozitului pe venit a cheltuielilor aferente vehiculelor rutiere motorizate, aflate in proprietatea sau in folosinta contribuabilului precum si
2. tratamentul fiscal al taxei pe valoarea adaugata, aferent acestor cheltuieli si in cazul cumpararii, achizitiei intracomunitare, inchirierii, leasing-ului, sau al importului pentru acest tip de vehicule.

PRINCIPALA CATEGORIE DE VEHICULE VIZATE DE NOILE MODIFICARI

In categoria principala vizata de noile modificari ale codului fiscal se incadreaza vehiculele rutiere motorizate aflate in proprietatea sau in folosinta contribuabilului, care indeplinesc urmatoarele conditii:
o nu sunt utilizate exclusiv in scopul activitatii economice,
o au o masa totala maxima autorizata care nu depaseste 3.500 kg si care
o nu au in componenta mai mult de 9 scaune pentru pasageri, incluzand scaunul soferului

MODIFICAREA DEDUCERILOR FISCALE AFERENTE ACESTEI CATEGORII DE VEHICULE

Pentru aceasta categorie de vehicule contribuabilii vor deduce incepand cu data de 1 iulie 2012:
1. 50% din cheltuielile aferente acestor vehicule la calculul impozitului pe profit si pe venit
2. 50% din taxa pe valoarea adaugata aferenta cumpararii, achizitiei intracomunitare, importului, inchirierii sau leasingului pentru acest tip de vehicule rutiere motorizate, precum si din taxa aferenta cheltuielilor legate de acestea.
IMPORTANT Prevederile curente pentru taxa pe valoarea adaugata se aplica inclusiv in situatia in care au fost emise facturi si/sau au fost platite avansuri, pentru contravaloarea partiala a bunurilor si/sau serviciilor, inainte de data de 1 iulie 2012, doar in cazul in care livrarea/prestarea intervine dupa aceasta data.

CARE SUNT TIPURILE DE VEHICULE RUTIERE DIN ACEASTA CATEGORIE PENTRU CARE NU SE APLICA NOILE PREVEDERI FISCALE ?

1. vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenta, servicii de paza si protectie, precum si servicii de curierat;
2. vehiculele utilizate de agentii de vanzari si de achizitii;
3. vehiculele utilizate pentru transportul in comun cu plata, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;
4. vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plata, inclusiv pentru inchirierea catre alte persoane sau pentru instruirea realizata de catre scolile de soferi;
5. vehiculele utilizate ca marfuri in scop comercial.
IMPORTANT Noile norme includ totodata detalii cu privire la semnificatia termenilor de mai sus.

CLARIFICAREA NOTIUNII DE UTILIZARE IN SCOPUL ACTIVITATII ECONOMICE SI IN SCOP /UZ PERSONAL

Noile norme metodologice detaliaza modul in care se accepta din punct de vedere fiscal faptul ca un vehicul este sau nu utilizat in scopul activitatii economice.
Astfel, utilizarea in scopul activitatii economice a unui vehicul cuprinde, fara a se limita la acestea:
1. deplasari in tara sau in strainatate la clienti/furnizori, pentru prospectarea pietei;
2. deplasari catre locatiile unde se afla puncte de lucru : banca, vama, oficii postale, autoritati fiscale;
3. utilizarea vehiculului de catre personalul de conducere in exercitarea atributiilor de serviciu, deplasari pentru interventie, service, reparatii;
4. utilizarea vehiculelor dedicate test-drive-ului de catre dealerii auto.
5. utilizarea vehiculelor in transportul angajatilor la si de la locul de munca, in situatiile cand exista dificultati evidente in folosirea altor mijloace de transport adecvate, cum ar fi:
a. lipsa mijloacelor de transport in comun,
b. decalajul orarului mijloacelor de transport in comun fata de programul de lucru al persoanei impozabile.

Reprezinta vehicule utilizate de angajator pentru transportul angajatilor la si de la locul de munca, acele vehicule utilizate pentru transportul angajatilor de la resedinta acestora/locul convenit de comun acord la locul de munca, precum si de la locul de munca catre resedinta angajatilor/locul convenit de comun acord.

Prin angajati se intelege:
1. salariatii,
2. administratorii societatilor comerciale,
3. directorii care isi desfasoara activitatea in baza contractului de mandat, potrivit legii, si
4. persoanele fizice rezidente si/sau nerezidente detasate, potrivit legii, in situatia in care persoana impozabila suporta drepturile legale cuvenite acestora.

Noile norme metodologice detaliaza si ceea ce se intelege din punct de vedere fiscal prin utilizare in scop personal:
1. utilizarea unui vehicul de catre angajatii unei persoane impozabile in folosul propriu ori pentru a fi pus la dispozitie in vederea utilizarii in mod gratuit altor persoane, pentru alte scopuri decat desfasurarea activitatii sale economice, este denumita in continuare uz personal.
2. transportul la si de la locul de munca al angajatilor in alte conditii decat cele mentionate mai sus este considerat uz personal al vehiculului.
3. se considera ca un vehicul nu este utilizat exclusiv in scopul activitatii economice, in sensul art. 1451 alin. (1) din Codul fiscal, in situatia in care, pe langa utilizarea in scopul activitatii economice, vehiculul este utilizat ocazional sau intr-o maniera continua si pentru uz personal
4. daca vehiculul este utilizat atat pentru activitatea economica, cat si pentru uz personal, se limiteaza la 50% dreptul de deducere a taxei aferente cumpararii, achizitiei intracomunitare, importului, inchirierii sau leasingului si a taxei aferente cheltuielilor legate de acesta.
5. persoana impozabila care aplica deducerea limitata de 50% nu trebuie sa faca dovada utilizarii vehiculului in scopul activitatii economice sau pentru uz personal cu ajutorul foii de parcurs.

CE OBLIGATII AU CONTRIBUABILII

Se mentioneaza de asemenea faptul ca:
1. Este obligatia persoanei impozabile sa demonstreze ca sunt indeplinite toate conditiile legale pentru acordarea deducerii, astfel cum rezulta si din Hotararea Curtii Europene de Justitie in Cauza C-268/83 D.A. Rompelman si E.A. Rompelman - Van Deelen impotriva Minister van Financien.
2. In vederea exercitarii dreptului de deducere integrala la calculul impozitului pe profit si a taxei pe valoarea adaugata, orice persoana impozabila trebuie sa detina documentele prevazute de lege pentru deducerea taxei si sa intocmeasca foaia de parcurs care trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:
a. categoria de vehicul utilizat,
b. scopul si locul deplasarii,
c. kilometrii parcursi,
d. norma proprie de consum carburant pe kilometru parcurs.

DETALIEREA TIPURILOR DE CHELTUIELI SUPUSE LIMITARII FISCALE AFERENTE VEHICULELOR RUTIERE MOTORIZATE VIZATE DE NOILE MODIFICARI

In cadrul cheltuielilor aferente vehiculelor rutiere motorizate supuse limitrii fiscale se cuprind cheltuielile direct atribuibile unui vehicul, inclusiv cele nregistrate ca urmare a derulrii unui contract de leasing, cum sunt:
1. impozitele locale,
2. asigurarea obligatorie de rspundere civil auto,
3. inspectiile tehnice periodice,
4. rovinieta, chiriile,
5. partea nedeductibil din taxa pe valoarea adugat,
6. dobnzile,
7. comisioanele,
8. diferentele de curs valutar etc.
9. cheltuielile de reparatii, de intretinere,
10. cheltuielile cu lubrifiantii,
11. cheltuieli cu piese de schimb,
12. cheltuielile cu combustibilul utilizat pentru functionarea vehiculului.

Conform exemplelor incluse in norme, TVA-ul nedeductibil aferent acestor cheltuieli este inclus in totalul acestor cheltuieli, pentru care se aplica deducerea limitata de 50 % la impozitul pe profit sau venit.

IMPORTANT Nu reprezinta cheltuieli legate de vehiculele aflate in proprietatea sau in folosinta persoanei impozabile orice cheltuieli care nu pot fi direct atribuibile pentru un anumit vehicul.

IMPORTANT Cheltuielile care intra sub incidenta acestor prevederi nu includ cheltuielile privind amortizarea.

IBS Professional Solutions este prima companie locala care ofera servicii integrate de consultanta fiscala si juridica (prin avocatii colaboratori IBS).
IBS Professional Solutions este mai mult decat un nume, este un concept despre cum pot obtine companiile un avantaj intr-un mediu dificil. Realitatea complexa solicita solutii complexe si de aceea am structurat serviciile noastre ca Solutii de Afaceri Integrate.
Conceptul scoate in evidenta faptul ca orice afacere trebuie vazuta ca un sistem, iar succesul depinde de performanta tuturor elementelor ce compun sistemul.
Combinatia dintre experienta vasta in domeniu, intelegerea pietei locale si experienta unei echipe cu abilitati si competente complementare ne permite sa oferim clientilor nostri servicii de consultanta de inalta calitate.
Compania a fost infiintata in 2006 si are in prezent o echipa de 15 consultanti.
 

Ooni Koda

Web site realizat de Dow Media servicii Web Design | Gazduire Web furnizata de SpeedHost.ro