Agricultura romaneasca va primi 7,1 miliarde euro de la Uniunea Europeana

Proiecţia bugetară pentru sprijinul european destinat agriculturii României în primii 7 ani după aderarea la Uniunea Europeană este de circa 7,1 miliarde euro. Aceşti bani vor fi cheltuiţi în conformitate cu Planul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) aferent perioadei 2007-2013, a precizat ministrul Agriculturii, Gheorghe Flutur, în conferinţa de presă susţinută astăzi la Ministerul Agriculturii.

Gheorghe Flutur a precizat că banii europeni vor veni pe 4 axe de dezvoltare, iar sumele aferente primului an de după aderare – anul 2007 –în ceea ce priveşte dezvoltarea rurală se ridică la aproximativ 698 milioane euro. Ministrul Agriculturii a precizat că în 2007 vor intra în funcţiune 17 măsuri de dezvoltare rurală, unele similare celor aparţinând Programului SAPARD, iar altele noi.

Pe axa 1 de dezvoltare, care se va concentra pe creare şi modernizare de ferme, procesarea produselor agricole, sprijinirea grupurilor de producători, infrastructură rurală, consiliere pentru fermieri, vor fi alocate aproximativ 50% din sumele totale ale perioadei 2007-2013. Cu aceşti bani se estimează că se vor realiza, printre altele, 2.300 de proiecte de infrastructură rurală (sisteme de irigaţii, drumuri către ferme, alimentări cu apă etc.), 16.000 de ferme agricole, ca şi sprijinirea unui număr de 750 de grupuri de producători. Tot în această categorie intră şi măsura ajutorării fermelor de subzistenţă. Acestea vor primi câte 1.500 de euro pe an, timp de trei ani de zile, cu condiţia ca o parte din producţia lor să fie destinată şi pieţei. Se estimează că circa 85.000 de fermieri vor fi eligibili pentru acest tip de sprijin.

Pe axa 2 de dezvoltare (circa 25% din bugetul anilor 2007-2013), care are drept obiect măsurile legate de protejarea mediului, vor fi finanţate proiecte legate de agricultură ecologică, de sprijinirea fermelor din zonele cu handicapuri naturale (zonele montane), dar şi proiecte de împăduriri de terenuri agricole şi terenuri degradate. Proiecţiile se referă, de exemplu, la circa 800.000 de hectare de păşuni şi culturi agricole din zonele montane (care vor fi sprijinite cu sume cuprinse între 25 şi 250 de euro pe hectar) sau la circa 70.000 de hectare care vor fi împădurite (cu o finanţare medie de 5.000 euro pe hectar de împădurit).

Axa 3 de dezvoltare (aproximativ 22,5% din buget) se referă la dezvoltare rurală, prin crearea de microîntreprinderi în mediul rural (circa 30.000, conform estimărilor în perioada de 7 ani după aderare), promovarea activităţilor non-agricole la ţară (precum agroturism sau meşteşuguri – 17.000 de beneficiari cu o medie de 60.000 euro/ proiect), renovarea satelor (circa 1.200 de sate, cu o valoare medie a proiectului de 900.000 euro, daţi pentru renovare de şcoli, biserici, centre de comună) sau protejarea patrimoniului cultural al mediului rural românesc.

De asemenea, există şi axa 4 de dezvoltare, programul LEADER (2,5% din bugetul 2007-2013), care va fi operaţională după 2007 şi se va adresa întăririi coeziunii comunităţilor rurale, prin investiţii în special în resursa umană de la ţară.

Ministrul Gheorghe Flutur a precizat că România va definitiva până la finele anului curent Planul Naţional de Dezvoltare Rurală (perioada 2007 – 2013) şi a precizat că banii europeni vor fi cheltuiţi pentru a ridica nivelul de trai şi productivitatea în mediul rural românesc.