Agenti cu studii superioare asigura linistea si ordinea publica

Pentru reducerea deficitului de personal şi pentru creşterea numărului şi profesionalismului poliţiştilor, în luna septembrie 2005 s-a desfăşurat un nou concurs de încadrare din sursă externă a agenţilor de ordine publică.

Astfel, din cele 318 locuri scoase la concurs, după parcurgerea probelor eliminatorii (psihologică, medicală, sportivă, de cunoaştere a unei limbi străine de circulaţie internaţională şi de utilizare a calculatorului) şi a probelor de cunoştinţe, au fost încadrate 307 locuri în 22 judeţe.

Trebuie remarcat că, din cei 307 agenţi, 27% sunt femei şi 34% au studii superioare.

Selecţia membrilor societăţii civile care s-au hotărât să îşi pună cunoştinţele şi experienţa în slujba Poliţiei Române a fost şi de această dată riguroasă şi s-a desfăşurat în condiţii de deplină transparenţă şi obiectivitate, singurul criteriu fiind cel al competenţei, pentru a asigura profesionalismul serviciilor către populaţie.