Afacerile romano-egiptene discutate la Cairo

La Cairo a avut loc, în prezenţa preşedintelui României, Forumul de Afaceri Româno-Egiptean. Din partea română, manifestarea a fost prezidată de preşedintele Traian Băsescu, de vicepreşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB), Nicolae Vasile şi de preşedintele ANEIR-Centrul Român de Comerţ Exterior, Dumitrache Dima. A fost prezent Iuliu Winkler, ministru delegat pentru comerţ.

Reuniunea s-a bucurat de un mare interes din partea oamenilor de afaceri din cele două ţări, atât din partea Agenţiei Naţionale pentru Investiţii Străine, cât şi a unor firme româneşti precum Automatica, Faur, Nordic Systems, Pedodent, Rokura, Romenergo, Romsilva, Tiviere Costruzioni şi Uzinexport, reprezentând domenii diverse de activitate, de la producţia de echipamente de automatizare, material rulant, mobilier din lemn masiv, produse din beton, echipamente energetice, servicii medicale şi de comunicaţii, silvicultură şi realizarea la cheie de obiective industriale complexe.

Forumul de la Cairo, pentru care preşedintele României a adresat felicitări organizatorilor, s-a bucurat de participarea unui mare număr de firme egiptene interesate să îşi dezvolte relaţiile comerciale cu parteneri din România.

În programul delegaţiei economice care s-a deplasat în Egipt în perioada misiunii oficiale conduse de preşedintele Traian Băsescu au mai figurat o serie de întruniri de afaceri, dintre care menţionăm semnarea, de către CCIB şi Camera de Comerţ din Alexandria a unui Memorandum de Înţelegere şi a unui Plan de Acţiuni pe 2007. În cel din urmă sunt prevăzute acţiuni pentru atragerea firmelor egiptene în direcţia utilizării facilităţilor Portului Constanţa cel mai estic port al Uniunii Europene precum şi a Canalului Dunare – Marea Negră pentru tranzitul de mărfuri către şi dinspre Uniunea Europeană. De asemenea, cele două Camere de Comerţ vor promova în mod concret acţiunile de parteneriat public-privat şi vor asigura un schimb de informaţii permanent, inclusiv în domeniul participării la târguri şi expoziţii.

Scopul semnării acestor documente este ridicarea nivelului schimburilor comerciale bilaterale şi a investiţiilor reciproce.