Accesul lucratorilor romani pe piata muncii din Germania

Departamentul pentru Muncă în Străinătate informează persoanele interesate cu privire la regimul tranzitoriu aplicat de Germania privind accesul cetăţenilor români pe piaţa muncii din această ţară.

Republica Federală Germania a decis că impune măsuri tranzitorii cetăţenilor români pentru o perioadă de cel puţin doi ani, timp în care, accesul acestora pe piaţa muncii se va realiza în baza acordurilor privind circulaţia forţei de muncă pe care ţara naostră le are încheiate cu Germania, şi a legislaţiei interne.

Cetăţenii români beneficiază de acces pe piaţa muncii germane în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii celor 8 state din cele 10 state care au aderat la Uniunea Europeană în anul 2004. Această apreciere se bazează pe prevederile Legii germane a imigraţiei, conform căreia, cetăţenilor Uniunii Europene cărora li se aplică măsurile tranzitorii, comparativ cu cetăţenii statelor terţe, au un acces privilegiat pe piaţa muncii germane dacă aplică pentru o slujbă, pentru care este necesară o pregătire profesională de cel puţin 3 ani.

Germania menţine restricţii şi în cazul detaşării lucrătorilor români în această ţară în următoarele sectoare: construcţii, inclusiv domeniile care au legătură cu acesta, curăţenie industrială şi activităţi de decoraţiuni interioare.

(Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei)