Abonatii CATV utilizatori ai serviciilor de Internet în banda larga

„Din cele peste 522.000 conexiuni de acces la Internet în bandă largă existente în România la jumătatea acestui an, aproximativ 160.000 erau oferite prin cablu coaxial, care reprezintă cel mai folosit suport pentru Internetul de mare viteză prin conexiuni dedicate. Cifrele arată o tendinţă semnificativă de creştere, demonstrând succesul strategiilor de orientare a operatorilor de cablu către servicii integrate. Perspectivele de dezvoltare sunt generoase, mai ales că 63,55% dintre gospodăriile din mediul urban şi 24,08% din mediul rural sunt conectate la reţele de cablu, ceea ce le asigură jucătorilor un potenţial de creştere relativ mare”, a declarat, astăzi, 15 noiembrie 2005, Vicepreşedintele ANRC, Alexandrina Hîrţan, în cadrul sesiunii de deschidere a Convenţiei de Comunicaţii prin Cablu.

Perspectivele de dezvoltare a unor afaceri de succes pe piaţa de comunicaţii prin cablu sunt susţinute de cadrul de reglementare creat de ANRC, menit să stimuleze concurenţa şi să încurajeze investiţiile eficiente în infrastructură. Pentru furnizorii de servicii de retransmisie a programelor audiovizuale care oferă pachete integrate de servicii, noile tarife maximale de interconectare fundamentate în funcţie de costuri, impuse Romtelecom în luna octombrie a acestui an, se vor reflecta în creşterea competitivităţii ofertelor către consumatori. Aceleaşi efecte benefice pentru dezvoltarea concurenţei le va avea şi fundamentarea pe costuri a tarifelor de interconectare cu reţelele mobile, ANRC anunţând că pregăteşte lansarea consultării publice asupra tarifelor maximale de interconectare pe care le vor putea practica operatorii Mobifon şi Orange România. Operatorii de cablu care nu dispun de reţea proprie de acces în anumite zone pot intra pe piaţa telefoniei fixe prin încheierea unui acord de acces la bucla locală a Romtelecom, în condiţii reglementate de ANRC. Unii dintre aceşti operatori beneficiază deja de asemenea acorduri de acces şi vor avea şansa de a-şi dezvolta afacerea în condiţii şi mai bune o dată cu apropiata intrare în vigoare a noilor reglementări propuse de ANRC, care urmăresc o mai mare transparenţă şi aplicarea mai riguroasă a principiului nediscriminării în relaţiile Romtelecom cu operatorii care solicită acces la bucla locală.

Vicepreşedintele ANRC a mai arătat că dezvoltarea reţelelor de cablu TV va fi stimulată prin proiectul de lege privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii, care va permite ANRC soluţionarea situaţiilor conflictuale în care furnizorilor de servicii prin intermediul suportului de cablu TV li se îngrădeşte accesul la elemente de infrastructură (stâlpi, conducte, piloni etc.) deţinute de companii de comunicaţii electronice sau furnizoare de servicii publice – electricitate, transport public etc.

„Totodată, operatorii de cablu îşi vor putea instala reţelele pe proprietatea publică în condiţii transparente şi nediscriminatorii. Autorităţile administraţiei locale vor fi obligate să publice condiţiile de acces, inclusiv tarifele, care vor trebui să fie justificate şi proporţionale, să constituie o despăgubire, iar nu o sursă de câştig”, a mai declarat Alexandrina Hîrţan.

Pe agenda celei de-a zecea Convenţii de Comunicaţii prin Cablu, care se desfăşoară în perioada 15 -16 noiembrie 2005, se află teme care vizează situaţia concurenţei în acest domeniu, activităţile de reglementare şi cele mai bune practici în industria de cablu. (MNRC)