809 de cadre didactice participa la a IV-a serie de formare

In perioada 03 noiembrie 2012 – 08 ianuarie 2013 se desfasoara cursurile celei de-a IV-a serii de formare din cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/62536 -”Formarea continua a profesorilor de limba romana, engleza si franceza, in societatea cunoasterii”.

In a IV-a serie de formare desfasurata in cadrul proiectului, 31 de experti formatori sustin cursurile pentru 809 de cadre didactice din cele 8 judete in care se implementeaza proiectul, dupa cum urmeaza:
• judetul Constanta – 193 de cadre didactice;
• judetul Galati – 169 de cadre didactice;
• judetul Braila – 144 de cadre didactice;
• judetul Buzau – 100 de cadre didactice;
• Municipiul Bucuresti – 81 de cadre didactie;
• judetul Ilfov – 52 de cadre didactice;
• judetul Vrancea – 47 de cadre didactice;
• judetul Tulcea – 23 de cadre didactice.

Programul de formare dezvoltat si acreditat in cadrul proiectului ”Formarea continua a profesorilor de limba romana, engleza si franceza in societatea cunoasterii” este destinat cadrelor didactice din preuniversitar, in special cele din aria curriculara ”Limba si comunicare”, are o structura de tip curs integrat (ore fata-in-fata, studiu individual on-line, evaluare, resurse auxiliare pe o platforma virtuala dedicata etc.) si contine 2 module, fiecare urmarind dezvoltarea unor competente cheie pentru asigurarea unei educatii de calitate, respectiv: Abilitare pe curriculum si Dezvoltare profesionala continua pe componenta instruirii diferentiate a elevilor.

Formarea si dezvoltarea de noi competente aplicabile in procesul de predare-invatare-evaluare are ca efect corelarea pregatirii cadrelor didactice cu nevoile si interesele elevilor, cresterea calitatii programelor de formare prin alternative moderne, diseminarea bunelor practici la nivel de sistem, optimizarea competentelor profesorilor din pre-universitar si corelarea lor cu cerintele europene si cu domeniile prioritare ale educatiei.

Din cele 5000 de cadre didactice care constituie grupul tinta al proiectului, au fost formate, pana in prezent, 3569 de cadre didactice, din care 3551 au primit certificarea, atingand un procent de 99% a cadrelor didactice certificate din totalul persoanelor formate, respectiv 71% din totalul grupului tinta.

Proiectul ”Formarea continua a profesorilor de limba romana, engleza si franceza in societatea cunoasterii” este finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 si este implementat de Inspectoratul Şcolar Judetean Braila, in parteneriat cu Universitatea din Bucuresti, SIVECO Romania si TEHNE – Centrul pentru Dezvoltare si Inovare in Educatie.

Obiectivul general al proiectului il reprezinta formarea si dezvoltarea competentelor cadrelor didactice din aria curriculara ”Limba si Comunicare” de a implementa un curriculum si dezvoltarea profesionala continua a acestora.

Pentru mai multe detalii despre proiect si despre programul de formare, vizitati http://www.formref.ro.