629.400 lei RON pentru constructia restaurarea lacaselor de cult

Guvernul a alocat suma totală de 629.400 lei RON pentru construcţia, refacerea şi restaurarea unor lăcaşuri de cult.

În acest scop, a fost suplimentat bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor, prin hotărâri aprobate în şedinţa din 27 octombrie 2005.

Banii se alocă din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2005 şi vor fi utilizaţi astfel:

• 89.400 lei RON, Episcopiei Romano-Catolice din Oradea, pentru restaurarea şi reconstrucţia vechiului lăcaş al Episcopiei din comuna Biharia, judeţul Bihor;
• 500.000 lei RON pentru refacerea picturii interioare, în tehnica mozaic, la Catedrala ortodoxă “Adormirea Maicii Domnului” din Cluj Napoca;
• 40.000 lei RON pentru finalizarea lucrărilor de construcţie a Bisericii unitariene din Sângiorgiu de Pădure, judeţul Mureş.

Sediul iniţial al Episcopiei Romano-Catolică din Oradea a fost în comuna Biharia, în judeţul Bihor, iar din anul 1092 reşedinţa episcopală s-a mutat la Oradea.

Autorităţile comunei Biharia au demarat lucrările de restaurare a vechiului lăcaş, având în vedere importanţa arhitecturală şi valoarea istorică a clădirii. Până în prezent, lucrările s-au realizat cu surse proprii, donaţii şi sponsorizări.

Catedrala ortodoxă “Adormirea Maicii Domnului” din Cluj Napoca a fost renovată în ultimii ani şi s-a început, de asemenea, refacerea picturii interioare în tehnica mozaic, cu respectarea tradiţiei autentice bizantine. Până în prezent, pictura s-a realizat pe o suprafaţă de 700 metri pătraţi.

Catedrala ortodoxă “Adormirea Maicii Domnului” reprezintă şi un obiectiv al turismului cultural, fiind situată pe principala arteră care leagă România de centrul şi vestul Europei.

Biserica unitariană din Sângiorgiu de Pădure, judeţul Mureş, se construieşte la iniţiativa protopopiatului Mureş-Târnava şi a credincioşilor unitarieni din zona Sângiorgiu de Pădure şi Bezidu Nou.

Finanţarea lucrărilor de construcţie a bisericii a fost asigurată până în prezent din surse proprii, donaţii şi sponsorizări. Comunitatea unitariană şi protopopiatul Mureş-Târnava nu au dispus de banii necesari pentru finalizarea lucrărilor.