4000 de locuri de munca in strainatate in domeniul agricol

Oficiul pentru Migraţia Forţei de Muncă aduce la cunoştinţa opiniei publice că a primit oferte de munca din partea angajatorilor straini pentru un numar de aproximativ 4000 de locuri de munca in domeniul agricol (contractele sunt pentru o perioada de minim 3 luni iar salariul de 33 euro/zi).

Persoanele de sex feminin cu varsta cuprinsa intre 18-45 ani care doresc sa lucreze in acest domeniu sunt asteptate la sediul OMFM (str.Valter Mărăcineanu nr.1-3, sector 1- Bucureşti), pe tot parcursul lunilor februarie si martie 2007, în intervalul orar 09.00-16.00, pentru a participa la actiunea de inscriere in banca de date.

Documentele necesare sunt următoarele:

– Copie B.I. sau C.I. cu valabilitate de min. 6 luni ;

– Copie pasaport cu valabilitate de min. 6 luni;

– Fisa personală (tipizat OMFM);

– C.V. in limba romană ( tipizat OMFM);

– Copie legalizata a certificatului de absolvire

– Calificare sau dovada din care sa rezulte experienta in domeniul agricol;

– Copie legalizata a cartii de munca (toate paginile scrise);

– certificat de sănătate (conform HGR nr. 850/2002);

– Cazierul judiciar in original care sa ateste ca nu are antecedente penale (termen de valabilitate 6 luni);

– Declaratie pe proprie raspundere legalizata notarial din care sa rezulte ca solicitantul nu beneficiaza de pensie de invaliditate;

– Declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte numarul de copii minori aflati in intretinerea acestuia, autentificata la notariat.

– Dovada emisa de Serviciul Public pentru Asistenta Speciala/primar, din care sa rezulte ca solicitantul de locuri de munca in strainatate a notificat acestora intentia de a lucra in strainatate.

– 2 fotografii tip pasaport. (atitudinea.ro)