3,2 milioane EURO nerambursabili pentru gestionarea deseurilor

Ministerul Integrării Europene (MIE), lansează licitaţie deschisă pentru Schema de Granturi pentru Sectorul Privat pentru Pregătirea de Proiecte în Domeniul Gestionării Deşeurilor, ce urmează a fi implementată în cadrul programului PHARE 2004 – Coeziune Economică şi Socială.

Această schemă de granturi va oferi sprijin financiar Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (IMM), din toate regiunile României, cu scopul de a le ajuta în pregătirea de viitoare proiecte de investiţii în domeniul gestionării deşeurilor. Următoarele activităţi pot fi eligibile: pregătirea de studii, studii de piaţă, analize cost-beneficiu, studii de pre-fezabilitate, studii de fezabilitate, evaluări de impact asupra mediului. Rezultatele acestei scheme (ex : studii, analize etc) se vor putea constitui într-un potenţial portofoliu de proiecte viitoare de investiţii în domeniul gestionării deşeurilor, investiţii ce ar putea primi finanţare în cadrul Phare CES 2005 “Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului privat în domeniul gestionării deşeurilor ” sau din alte surse de finanţare, inclusiv Fondul pentru Mediu şi Instituţiile Financiare Internaţionale (IFI).

Obiectivul principal al schemei de granturi pentru pregătirea de proiecte este acela de a acorda asistenţă financiară IMM-urilor locale în eforturile lor de a-şi îmbunătăţi capacitatea de gestionare a problemelor ce ţin de domeniul deşeurilor şi, în consecinţă, de a contribui la protecţia mediului.

Durata planificată a unei acţiuni (proiect pregătitor) nu poate depăşi 12 luni şi nu mai târziu de Noiembrie 2008.
Există trei seturi de criterii de eligibilitate, detaliate în Ghidul Solicitantului, care se referă la:
• organizaţiile care pot solicita finanţare nerambursabilă/un grant,
• activităţile pentru care se poate acorda finanţare nerambursabilă,
• tipurile de costuri care pot fi luate în considerare în stabilirea sumei reprezentând finanţarea nerambursabilă.

Sprijinul financiar va fi oferit de către UNIUNEA EUROPEANĂ prin Programul Phare 2004 – Coeziune Economică şi Socială. Bugetul disponibil pentru această această licitaţie deschisă este de 3,2 milioane EURO, din care 2,4 milioane EURO din fonduri Phare şi 0,8 milioane EURO co-finanţare de la bugetul de stat.

Valoarea finanţării nerambursabile pentru aceste proiecte pregătitoare va fi cuprinsă între 10.000 Euro şi 75.000 Euro pentru fiecare proiect. Fiecare beneficiar al finanţării nerambursabile trebuie să contribuie cu cel puţin 50% din bugetul proiectului, în numerar. Contribuţia în natură nu este considerată ca fiind cost eligibil.

Propunerile de proiecte trebuie depuse la sediul Ministerului Integrării Europene, din Blvd. Libertăţii nr. 12, etaj 4, camera 459B, până pe data de 15 septembrie 2006, ora 16:00 (ora locală). Ghidul Solicitantului, precum şi alte detalii sunt disponibile pe paginile web ale Ministerului Integrării Europene (www.mie.ro), Centrului de Informare al Comisiei Europene în România (www.infoeuropa.ro) sau Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională.