26 mai – ultima zi de inscriere la Testele Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a

Conform calendarului de desfăşurare a testelor naţionale, organizate în vederea realizării evaluării, selecţiei şi repartizării absolvenţilor clasei a VIII-a în clasa a IX-a, vineri, 26 mai 2006, este ultima zi pentru înscrierea candidaţilor care intenţionează să susţină acest examen.

La testele naţionale se pot înscrie şi prezenta atât promovaţii clasei a VIII-a de gimnaziu din seria curentă, cât şi cei din seriile anterioare, care nu au promovat examenul de capacitate, indiferent de vârsta candidatului. Atât candidaţii proveniţi din învăţământul de stat, cât şi cei din învăţământul particular au dreptul să susţină testele naţionale, fără taxă. Elevii români care au studiat în străinătate se pot înscrie la susţinerea testelor naţionale numai după echivalarea studiilor şi promovarea examenelor de diferenţă stabilite de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Până în acest moment, pentru susţinerea testelor naţionale naţionale s-au înscris 238.689 elevi, care vor susţine probele de examen în 1.043 centre de testare. Lucrările vor fi corectate în 205 centre zonale de evaluare. Elevii claselor a VIII-a vor încheia cursurile vineri, 9 iunie 2006. Tabelele de înscriere, pentru absolvenţii din seria curentă se actualizează după încheierea semestrului al doilea (prin eliminarea candidaţilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi) şi se transmit centrului de testare la care şcoala este arondată, în data de 11 iunie, semnate şi ştampilate de director.

Procedura de selecţie privind accesul absolvenţilor clasei a VIII-a în clasa a IX-a are în vedere următoarele criterii: media la testele naţionale, cu o pondere de 50% şi media de absolvire a claselor V- VIII, cu o pondere de 50%. Pentru admiterea la liceele vocaţionale sau la clasele cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv, candidaţii au susţinut în perioada 5-7 mai probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă.

Testele naţionale se susţin anual, într-o singură sesiune. În caz de nepromovare a testării naţionale, absolvenţii clasei a VIII-a pot fi repartizaţi în clasa a IX-a, la şcoala de arte şi meserii.

Disciplinele la care se susţin testele naţionale sunt următoarele:
a) limba şi literatura română – test scris, din materia claselor V-VIII, conform programei de testare publicate la începutul anului şcolar;
b) matematică – test scris, din materia claselor V-VIII, conform programei de testare publicate la începutul anului şcolar;
c) istoria românilor sau geografia României (la alegere) – test scris, din materia clasei a VIII-a, conform programei de testare publicate la începutul anului şcolar.

Candidaţii aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă susţin şi un test la limba şi literatura maternă, din materia claselor V-VIII, conform programei de testare.

Calendarul de desfăşurare a testelor naţionale are următoarea configuraţie:
19 iunie 2006 – Limba şi literatura română – test scris;
20 iunie 2005 – Limba şi literatura maternă – test scris;
21 iunie 2006 – Matematica – test scris;
22 iunie 2006 – Istoria românilor sau geografia României – test scris;
25 iunie 2006 – Afişarea rezultatelor – până la ora 16.00; Depunerea contestaţiilor (orele 16.00 – 20.00);
26 – 28 iunie 2006 – Rezolvarea contestaţiilor;
29 iunie 2006 – Afişarea rezultatelor finale.

Probele scrise din cadrul testelor naţionale se vor desfăşura începând cu ora 9.00.

Se interzice cu desăvârşire colectarea unor fonduri materiale sau băneşti de la candidaţi, de la părinţii acestora sau de la orice altă persoană, indiferent de pretextul invocat.