250.000 de hectare vor intra in Programul Rentei Viagere

In cadrul conferinţei de presă de la sediul Ministerului Agriculturii, ministrul Gheorghe Flutur a precizat că în ţară s-au înfiinţat Oficiile Judeţene de Rentă Viageră Agricolă, ca birouri în cadrul Agenţiei Domeniilor Statului.

Aceste oficii pot primi deja cereri pentru acordarea rentei viagere. Dosarul pentru solicitarea rentei viagere trebuie să cuprindă o cerere tip, o copie după actul de identitate, o copie a actului de vânzare sau a contractului de arendă şi declaraţia pe proprie răspundere referitoare la îndeplinirea condiţiilor legale (faptul că la intrarea în vigoare a legii 247/ 2005 nu avea mai mult de 10 hectare în proprietate şi angajamentul de a menţinere în proprietate sau folosinţă cel mult 0,5 ha după primirea rentei viagere).

Programul Rentei Viagere Agricole are alocat un buget de aproximativ 500 miliarde lei vechi în 2006 şi se estimează că o suprafaţă cuprinsă între 220.000 şi 250.000 hectare va intra în acest program în anul în curs.