24 de noi posturi scoase la concurs de catre MCTI

Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei invita persoanele interesate sa participe la concursul pentru ocuparea celor 24 de posturi vacante. Astfel, sunt disponibile:

1 post in cadrul Serviciului de Informare Publica si de Relatii cu Presa pentru Comunicare Interna si Externa privind Integrarea Europeana
3 posturi in cadrul Directiei Integrare Europeana Si Relatii Internationale
2 posturi in cadrul Directiei Economice, Resurse Umane Si Administrative
10 posturi in cadrul Organismului Intermediar Pentru Promovarea Societatii Informationale
8 posturi in cadrul Directiei Generale Pentru Tehnologia Informatiei si Programe Europene In Domeniul IT
Dosarele se depun la sediul Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, Compartimentul Management Resurse Umane, pana la data de 13 iulie 2006, ora 16.30.

Documentele necesare pentru inscrierea la concurs sunt: copia actului de identitate; formularul de inscriere; copia actelor de studii; copia carnetului de munca; cazierul judiciar; adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare; recomandarea de la ultimul loc de munca; declaratie pe propria raspundere care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica.

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Compartimentul Management Resurse Umane, tel. 021-313.55.35 sau 021-400.10.44.

Mai multe detalii, inclusiv bibliografia, sunt disponibile pe site-ul www.mcti.ro, sectiunea Activitate, subsectiunea Anunt Angajare.