2007: Conditiile angajarii in Cipru

Departamentul pentru Muncă în Străinătate aduce la cunoştinţa opiniei publice condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească cetăţenii români care doresc să se angajeze în Cipru.

Cetăţenii români care intenţionează să se angajeze în Cipru trebuie:
– să solicite un “certificat de înregistrare a străinilor” (ARC) la secţiile locale ale Departamentului de Imigrare şi în acelaşi timp şi un “permis de şedere”. Cererea trebuie depusă înainte de a expira perioada de trei luni (se va aplica amenda în cazul nerespectării termenului);
– să se prezinte personal la Departamentul de Migrare cu următoarele documente:
* formularul standard pentru activităţi lucrative (formularul MEU 1) care include şi aşa-numitul “document de angajare în muncă” (se procură de la Departamentul de Migrare sau secţiile locale ale Departamentului de Imigrare);
* paşaport valabil sau carte de identitate;
* asigurare medicală de la una din companiile de asigurări din R. Cipru;
* 2 fotografii;
* taxa de 5 CYP.
– să solicite numărul de asigurare socială cu privire la angajarea în R. Cipru.

Permisul de şedere se emite într-o perioada de 6 luni de la data solicitării şi este valabil pentru o perioada de 5 ani, cu posibilitatea de reînnoire.

Pentru detalii suplimentare se poate apela la numerele de telefon: 00357.22.80.44.01, 00357.22.80.44.05 sau la adresa de e-mail: migration@crmd.moi.gov.cy

(Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei)