2006: Precizari in legatura cu inscrierea elevilor in clasa I

În vederea prefigurării cu o mai mare claritate a numărului de elevi care vor începe şcoala în septembrie 2006, inspectoratele şcolare vor informa părinţii asupra necesităţii înscrierii copiilor în clasa I, pe cât posibil, până la data de 12 mai 2006, astfel încât să poată fi identificat necesarul real de posturi disponibile pentru mişcarea personalului didactic. În acest sens, inspectoratele şcolare vor iniţia campanii de informare pentru promovarea calendarului înscrierilor în clasa I.

Prezenta recomandare se corelează cu prevederile Ordinului nr. 5442 din 09.11.2005, privind Calendarul mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2006 – 2007, conform căreia inspectoratele şcolare vor afişa şi publica lista posturilor / catedrelor vacante titularizabile, până la data de 17 mai 2006.

De asemenea, inspectoratele şcolare vor transmite unităţilor de învăţământ obligaţia înscrierii cu prioritate a copiilor care locuiesc în apropierea şcolii şi, în limita locurilor rămase libere, a celorlalţi solicitanţi. Pentru asigurarea transparenţei procesului de înscriere în clasa I, fiecare unitate şcolară va afişa numărul de clase propus pentru anul şcolar 2006 – 2007, în conformitate cu planul de şcolarizare, iar săptămânal, situaţia înscrierilor.

În situaţia în care unităţile şcolare nu au structurată o circumscripţie şcolară, acestea vor face publice criteriile proprii de înscriere, vor primi toate cererile depuse de părinţi şi vor răspunde în scris solicitărilor de înscriere, în baza respectării criteriilor anunţate. De asemenea, se interzice condiţionarea înscrierii în clasa I de asigurarea oricărui tip de sponsorizare sau de perceperea unor taxe din partea părinţilor.

MEdC solicită inspectoratelor şcolare să întreprindă toate măsurile în vederea respectării calendarului înscrierilor, care va permite încadrarea cu personal didactic calificat, element esenţial în asigurarea şanselor egale şi a calităţii educaţiei viitorilor şcolari.