2006: Ministerul Afacerilor Externe organizeaza un nou concurs

În luna septembrie a.c., Ministerul Afacerilor Externe va organiza un concurs pentru ocuparea a 19 posturi diplomatice în cadrul Departamentelor: Afaceri Globale – 2, Românii de Pretutindeni – 5, Juridic – 8 şi Diplomaţie Publică – 4.

Concursul pentru ocuparea posturilor diplomatice este deschis candidaţilor cu studii superioare de lungă durată la o instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de MEC.

Candidaţii trebuie să cunoască două limbi străine, din care cel puţin una de circulaţie internaţională, cunoaşterea unei limbi rare putând constitui un avantaj; studii superioare de lungă durată la o instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de MEC, eventuale studii postuniversitare şi experienţă în domeniul relaţiilor internaţionale putând constitui un avantaj; lipsa antecedentelor penale, deţinerea exerciţiului tuturor drepturilor civile şi politice prevăzute de lege; cunoştinţe de utilizare a tehnologiei informaţiilor; stare de sănătate bună, dovedită cu certificat medical eliberat de medicul de familie; ţinută morală şi civică corespunzătoare exigenţelor diplomatice; aptitudini fizice şi psihice corespunzătoare activităţii diplomatice.

Înscrierea la concurs se va face până la data de 12 septembrie 2006, la sediul MAE din Aleea Alexandru nr. 31. Formularele de înscriere la concurs (cerere tip, C.V., fişa personală, bibliografia de concurs), precum şi relaţii suplimentare (inclusiv regulamentul concursului) pot fi obţinute de pe pagina web a MAE www.mae.ro, capitolul Oportunităţi de angajare şi de la Direcţia Resurse Umane (tel. 319.21.08/ 319.21.25, int. 1231, 1236). Aceleaşi precizări vor fi afişate şi la avizierul MAE din spaţiile de lucru cu publicul.