2006: Examenele de certificare a competentelor profesionale

Ministerul Educaţiei şi Cercetării organizează, în perioada 26 iunie – 1 iulie 2006, examenele de certificare a competenţelor profesionale pentru absolvenţii de şcoală de arte şi meserii (SAM).

Astfel, un absolvent SAM poate ieşi din sistem după fiecare nivel: clasa a X-a, anul de completare sau poate finaliza studiile prin parcurgerea ciclului superior al liceului având posibilitatea de a se prezenta la examenul de bacalaureat. Pentru trecerea succesivă de la un nivel la altul un absolvent trebuie să dobândească certificatul de calificare corespunzător.

În funcţie de traseul ales, absolventul de SAM poate dobândi trei calificări:
– certificatul de calificare de nivel 1 la absolvirea clasei a X-a;
– certificatul de calificare de nivel 2 la absolvirea anului de completare;
– certificatul de calificare de nivel 3 la absolvirea ciclului superior al liceului prin ruta şcoala de arte şi meserii (clasa a XIII-a).

În paralel, se poate obţine certificatul de absolvire a învăţământului obligatoriu la promovarea clasei a X-a şcoala de arte şi meserii, certificatul de absolvire a ciclului superior al liceului sau diploma de bacalaureat dacă a susţinut şi promovat examenul de bacalureat după absolvirea clasei a XIII-a.

Examenul de certificare a competenţelor profesionale pentru obţinerea certificatului de calificare profesională nivel 1 presupune o probă practică şi o proba orală. Proba practică are ca scop validarea dobândirii unor unităţi de competenţe din calificarea profesională respectivă, considerate esenţiale, din punctul de vedere al angajatorului, pentru conţinutul calificării profesionale. Proba orală este complementară probei practice şi vizează demonstrarea de către candidat a unor abilităţi cheie, prevăzute prin standardul de pregătire profesională, de tipul: comunicare orală şi numeraţie, organizarea locului de muncă, igiena şi securitatea muncii etc. Proba practică are o durata variabilă, în funcţie de calificarea profesională, conform reperelor de timp stabilite şi precizate prin lista publică a temelor pentru proba practică. Proba orală are durata de 10-15 minute şi se desfăşoară după realizarea probei practice.

Examenul de certificare a competenţelor profesionale pentru obţinerea certificatului de calificare profesională nivel 2, constă într-o probă practica/proiectul şi o probă orală/susţinerea proiectului. Proba practică constă în realizarea unui proiect şi are ca scop demonstrarea, în situaţie de examen de certificare, a dobândirii unui ansamblu de competenţe tehnice generale, competenţe tehnice de specialitate şi competenţe cheie specifice calificării respective. Proiectul poate fi însoţit, după caz, de un produs practic. Proba orală/susţinerea proiectului, are drept scop demonstrarea dobândirii de către candidat a unor competenţe cheie precum şi contribuţia personală şi progresului său în problemele ridicate de realizarea respectivului proiect.

Graficul de desfăşurare a examenului de certificare a competenţelor profesionale pentru absolvenţii clasei a X-a – şcoala de arte şi meserii – nivelul I de calificare – sesiunea iunie:
– Înscrierea candidaţilor: 22 – 31 mai 2006;
– Actualizarea listei candidaţilor înscrişi: 19 – 23 iunie 2006;
– Desfăşurarea probelor : 26 – 28 iunie 2006;
– Afişarea rezultatelor: 29 iunie 2006.

Graficul de desfăşurare a examenului de certificare a competenţelor profesionale ale absolvenţilor anului de completare – nivelul II de calificare – sesiunea iunie – iulie:
– Înscrierea candidaţilor: 22 – 31 mai 2006;
– Actualizarea listei candidaţilor înscrişi: 19 – 23 iunie 2006;
– Susţinerea proiectului: 29 iunie – 1 iulie 2006;
– Afişarea rezultatelor: 2 iulie 2006.