2005 – cel mai dinamic an pentru BT ASIGURARI TRANSILVANIA

Anul 2005 a reprezentat perioada de maximă expansiune a companiei BT Asigurări Transilvania ca urmare a extinderii reţelei naţionale de vânzări pentru sectorul retail şi corporate, dar şi a intensificării acţiunilor de marketing. Rezultatele finale confirmă trendul ascendent din 2005: primele brute subscrise au crescut cu 293% faţă de anul 2004, ajungând la valoarea de 103.741.458 ron.

“Începand din luna iulie 2005, reţeaua de vânzări pentru sectorul retail este susţinută de o nouă structură de vânzări constituind un departament specializat, dedicat clienţilor corporativi – persoane juridice, lansând un concept unic pentru România în sectorul asigurărilor. Astfel, BT Asigurări Transilvania, prin experienţa şi profesionalismul său dobândite în cei 11 ani de activitate, vine în întâmpinarea clienţilor săi cu soluţii financiare globale: produse şi servicii de asigurări, bancare, de leasing şi de investiţii” Constantin Jeican, Preşedinte BT Asigurări Transilvania.

Structura portofoliului BT Asigurări Transilvania
Poliţele pentru asigurările generale reprezintă 94% din totalul primelor brute subscrise, iar poliţele pentru asigurările de viaţă şi pensii – 6% din portofoliul anului 2005, faţă de 4% pondere deţinută în anul 2004. Din categoria asigurărilor generale poliţele pentru asigurările auto (CASCO şi RCA) reprezintă 69% din portofoliul total, menţinându-se aproape la nivelul anului 2004. Cea mai importantă modificare în structura portofoliului este majorarea ponderii poliţelor auto RCA, acestea deţinând 38% din portofoliu, faţă de 11% cât erau în anul 2004, ca urmare a campaniei naţionale de publicitate şi a campaniilor dedicate pentru forţa de vânzări. În anul 2005 poliţele auto RCA au crescut de peste zece ori, de la 3.892.097 ron la 39.421.754 ron.

Structura globală a portofoliului anului 2005 pe baza subscrierilor de prime include: poliţe auto (RCA şi CASCO) – 69%, alte asigurări generale – 14%, asigurări pentru incendiu şi calamităţi – 11% şi asigurări de viaţă şi pensii – 6%.

Reţeaua de vânzări pentru sectorul retail şi pentru corporate s-a extins
Reţeaua corporate are în prezent acoperire naţională deţinând 11 centre regionale şi o echipă de 50 de specialişti, ceea ce permite fiecărui membru al reţelei cunoaşterea specificului pieţei locale, menţinerea unei comunicări directe şi eficiente cu clienţii şi potenţialii clienţi, identificarea şi satisfacerea nevoilor financiare ale acestora.

Reţeaua de vânzări în sectorul retail s-a extins în 2005 cu 89 de agenţii noi, ajungând la finalul anului la 136 de agenţii, iar alte 29 de agenţii vor începe activitatea în primul trimestru al anului 2006. Personalul implicat direct în vânzări a crescut cu cca 300%, ajungând la aproape 500 salariaţi – directori şi inspectori de asigurări. Expansiunea teritorială este susţinută de formarea în cadrul departamentului vânzări a unei echipe proprii de training. Programele de training din anul 2005 au inclus sesiuni pentru dezvoltarea abilităţilor de management, recrutare, leadership şi coaching dedicate directorilor de agenţii.

Rezultatele financiare depăsesc bugetul asumat pentru anul 2005
Primele brute subscrise în anul 2005 au înregistrat o creştere cu 162,9% faţă de primele bugetate ajungând la valoarea de 103.741.458 ron.

Profitul brut în anul 2005 este de 8.027.712 ron cu 12,26% peste nivelul bugetat. Daunele plătite în anul 2005 pentru asigurările generale sunt de 28.645.185 ron, reprezentând 110% faţă de nivelul de daune anticipat şi bugetat, în valoare de 26.130.000 ron.“O creştere de numai 10% a daunelor plătite reprezintă o evoluţie normală în condiţiile unei creşteri cu 293% a volumului primelor subscrise în anul 2005. Creşterea permanentă a activităţii companiei BT Asigurări Transilvania se realizează sub principiul prudenţei de care trebuie să dea dovadă un adevărat asigurator”, Constantin Jeican, Preşedinte BT Asigurări Transilvania.

În primul trimestru al anului 2006 acţionarii BT Asigurări Transilvania prevăd o nouă majorare a capitalului social, atât pentru respectarea prevederilor legale cât şi pentru a avea garanţia onorării tuturor riscurilor asumate. Capitalul social subscris şi vărsat al BT Asigurări Transilvania este de 20 milioane ron, ultima majorare fiind efectuată în luna iulie 2005 de la valoarea de 8,23 milioane ron.

Strategia de dezvoltare pentru anul 2006 vizează atingerea valorii de 180.000.000 ron pentru primele brute subscrise, ceea ce reprezintă o majorare cu 40% comparativ cu anul 2005, superioară dinamicii întregii pieţe a asigurărilor, aşa cum BT Asigurări Transilvania a obţinut şi în anii anteriori.