20% subventie de stat pentru tinerii care contracteaza credite ipotecare

Guvernul a aprobat astăzi, în acest sens, prin Ordonanţă de Urgenţă, Programul naţional privind „Sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală”.

„Sperăm că prin această Ordonanţă vom impulsiona construcţia de locuinţe şi o vom scoate din zona gri”, a declarat Laszlo Borbely.

Subvenţia se acordă, o singură dată, în limita a maxim 81 mp suprafaţă construită şi în limita prevederilor bugetare anuale.

De această subvenţie pot beneficia următoarele categorii de persoane:
– tineri căsătoriţi care la data contractării locuinţei fiecare are vârsta de până la 35 de ani;
– persoane sau familii rămase fără adăpost în urma avarierii grave sau distrugerii locuinţelor proprii, datorită unor calamităţi naturale sau a unor dezastre ori accidente de care nu se fac vinovaţi;
– persoane şi familii evacuate din locuinţe situate în construcţii expuse unui risc major, cum ar fi alunecările de teren, seismele, inundaţiile;
– persoane sau familii evacuate şi chiriaşii din locuinţe ce fac obiectul unor legi de restituire către foştii proprietari a imobilelor trecute în proprietatea statului.

Beneficiarii pot construi locuinţe cu suprafeţe mai mari de 81 mp, însă vor primi subvenţia doar pentru această suprafaţă.

Subvenţia se acordă la finalizarea şi predarea locuinţelor către beneficiari, pentru plata ratelor la creditul ipotecar contractat. Cuantumul acestei subvenţii nu poate depăşi valoarea creditului.

Subvenţia acordată nu poate depăşi limita de cost stabilită, periodic, prin hotărâre de Guvern, la propunerea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. Această limită se stabileşte în funcţie de evoluţia preţurilor la construcţii.

Beneficiarii subvenţiei trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:
– titularul contractului de construire a locuinţei, respectiv membrii familiei acestuia – soţ/soţie şi/sau copii aflaţi în întreţinerea acestuia – nu au deţinut şi nu deţin o locuinţă în proprietate şi nu au primit sprijin de la bugetul de stat sub formă de subvenţii pentru o altă locuinţă;
– este prima locuinţă pe care o construiesc prin credit ipotecar;
– deţin un drept real asupra terenului pe care se realizează construcţia;
– construcţia locuinţei se realizează prin antreprenori specializaţi.

Sunt exceptate de la îndeplinirea primelor două condiţii persoanele sau familiile rămase fără adăpost în urma avarierii sau distrugerii locuinţelor datorită calamităţilor sau a unor dezastre ori accidente , precum şi persoanele şi familiile evacuate din locuinţe.

Sumele care vor fi alocate anual de la bugetul de stat se acordă de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului prin intermediul consiliilor locale ale localităţilor în care sunt amplasate locuinţele.

Alocaţiile bugetare pentru acordarea subvenţiilor vor fi stabilite pe baza propunerilor consiliilor locale care vor fi centralizate la nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti.

Consiliile locale vor lua în evidenţă, vor analiza şi vor afişa listele persoanelor care pot beneficia de subvenţie.

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă, MTCT şi Ministerul Administraţiei şi Internelor aprobă prin ordin comun norme metodologice privind procedura de acordare a subvenţiilor.

La data intrării în vigoare a actului normativ, se abrogă Legea nr.62/2006 privind completarea Legii locuinţei nr. 114/1996.

Până în luna iulie 2005, subvenţia de 20% era acordată numai persoanelor care îşi construiau o locuinţă prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe. Această prevedere a fost caracterizată drept anticoncurenţială, întrucât ANL era avantajată faţă de companiile private.

Din acest motiv, anul trecut, a fost modificată Legea 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, modificare prin care a fost eliminată subvenţia.

Acordarea subvenţiei reprezintă însă o măsură de sprijin ce necesită a fi generalizată prin lege specială.

Astfel, MTCT a iniţiat proiectul de Ordonanţă de Urgenţă care are în vedere trecerea treptată la generalizarea subvenţiilor, prin acordarea acestui sprijin persoanelor care au nevoie urgentă de ajutor pentru construirea unei locuinţe.