2.500 de locuri de munca

3000 de persoane beneficiază direct de asistenţă socială, datorită programului “Investiţii în servicii sociale”

Ministerul Integrării Europene a finalizat subprogramul “Investiţii în servicii sociale”, lansat în ianuarie 2003, menit să sprijine realizarea Planului naţional anti-sărăcie şi de promovare a incluziunii sociale.

În cadrul acestui program, primăriile şi consiliile judeţene din Suceava, Vrancea, Galaţi, Buzău, Călăraşi, Dâmboviţa, Ialomiţa, Teleorman, Olt, Dolj, Gorj, Vâlcea, Mehedinţi, Hunedoara, Timiş, Cluj, Satu Mare, Sălaj, Maramureş, Bihor, Harghita, Mureş, Sibiu şi Ilfov, pe baza proiectelor depuse şi selectate, au primit finanţare pentru crearea sau modernizarea unor servicii sociale adresate grupurilor vulnerabile care, datorită unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să îşi asigure nevoile sociale sau să îşi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru integrarea socială.

În cadrul Subprogramului, au fost finanţate investiţii în înfiinţarea, reabilitarea şi/sau dotarea a 33 de centre educative pentru copii săraci, 15 unităţi de promovare a sănătăţii (planificare familială, educaţie sanitară), 9 centre sociale pentru copii şi adulţi, 13 centre de găzduire pe perioadă temporară, 15 cantine sociale, 1 centru de tip azil de noapte, 9 centre de integrare socială pentru tinerii aflaţi în situaţii de risc, 24 de centre de ocrotire pentru persoane cu handicap, 5 centre temporare pentru tinerii de 18 ani care nu mai sunt instituţionalizaţi datorită depăşirii limitei de vârstă, 9 centre săptămânale pentru copii săraci din comunităţile urbane sau rurale sărace în care accesul la şcoli este dificil, un centru de ocrotire pentru persoane dependente de alcool şi droguri, 8 centre de ocrotire pentru femei şi copii victime ale violenţei la domiciliu, 24 de cămine de bătrâni şi 23 de alte centre sociale.

Pe baza acestui proiect, au fost înfiinţate, în total, 40 de centre sociale şi au fost modernizate alte 130 de centre; 3000 de persoane beneficiază direct de asistenţă socială; au fost create 1000 de locuri de muncă în centrele sociale; a crescut cu 15-20% gradul de accesibilitate la serviciile de asistenţă socială.

Subprogramul “Investiţii în servicii sociale” a urmărit dezvoltarea capacităţii sistemului de asistenţă socială şi se adresează primăriilor, consiliilor locale şi judeţene, în cooperare cu organisme non-guvernamentale locale şi alte instituţii publice. (MIE)