14 scrisori de interes pentru privatizarea SNGN Romgaz SA

Guvernul Romaniei a aprobat prin HG nr. 184/09.03.2005 Strategia de accelerare a privatizarii si atragere de investitii pentru agentii economici din portofoliul Ministerului Economiei si Comertului pentru anul 2005, precum si unele masuri pentru aplicarea acesteia.

Acest document prevede pentru Societatea Nationala a Gazelor Naturale “Romgaz” S.A. urmatoarele: “Pe baza realizarii unui studiu de piata, cu participarea unui consultant international specializat, privind strategia de asigurare a unui climat concurential in productia si furnizarea de gaze postprivatizare se va initia procesul de vanzare a unui pachet majoritar de cel putin 51% din actiunile societatii cu un investitor strategic. In elaborarea strategiei se vor avea in vedere aspecte ca diversificarea accesului la surse alternative de gaze precum si stabilirea unui calendar optim de privatizare care sa tina cont de contextul global al diversificarii accesului la sursele de gaze. In procesul de privatizare se va folosi consultanta internationala de specialitate.”

In acest scop, M.E.C. prin O.P.S.P.I. si S.N.G.N. Romgaz S.A. au demarat procesul de selectare si angajare a Consultantului prin publicarea in presa nationala si internationala in data de 26 mai 2005, a Anuntului prin care banci de investitii si firme de consultanta interesate si eligibile au fost invitate sa depuna Scrisori de Interes.

Conform anuntului publicat, termenul limita de depunere a Scrisorilor de Interes a fost 20 iunie 2005, ora 12:00 (ora Bucurestiului).

Pana la data limita au depus Scrisori de Interes urmatoarele banci de investitii/firme de consultanta (in ordinea depunerii):

Nr. Firma/Consortiu
1 Lazard Freres
2 Morgan Stanley
3 HSBC plc.
4 UBS Investment Bank/BAC Romania
5 JP Morgan/ING Bank N.V.
6 Bank of America Securities Limited/Central Europe Trust/Deloitte Central Europe/Allen Overy/Atkins/Racoti-Predoiu
7 Merrill Lynch
8 Credit Suisse First Boston Europe Limited/ RAEF/ Linklaters/ Miculiti, Mihai & Asociatii
9 BNP Paribas Corporate Finance
10 ABN Amro/Musat si Asociatii
11 Citigroup
12 CA~IB Corporate Finance Beratungs GmbH
13 KPMG Romania
14 Goldman Sachs

Urmatoarea etapa este evaluarea Scrisorilor de Interes si intocmirea Listei Scurte cu firmele/consortiile precalificate.

Toate partile interesate care au depus Scrisori de Interes in conformitate cu instructiunile prezentate in anunt, vor fi notificate asupra rezultatului procesului de precalificare, iar firmele aflate pe lista scurta vor fi invitate sa intre in posesia “Cererii de Oferte”, care va descrie intregul proces de selectie si angajare servicii de consultanta financiara pentru privatizarea S.N.G.N. Romgaz S.A.