100 de noi telecentre vor fi instalate de 4 furnizori de serviciu universal

ANRC a desemnat pe data de 17 iulie 2006, companiile care vor instala telecentre în alte 100 de localităţi din mediul rural care au acces redus la servicii de telefonie. Companiile câştigătoare ale licitaţiei lansate în aprilie 2006 sunt: Orange România, Rartel, Societatea Naţională de Radiocomunicaţii (Radiocom) şi Vodafone Romania.

Orange România va instala 1 telecentru într-o localitate din judeţul Teleorman Rartel va instala 26 telecentre în sate din 14 judeţe
Societatea Naţională de Radiocomunicaţii va instala 42 de telecentre în sate din 18 judeţe
Vodafone Romania va instala 31 de telecentre în localităţi din 11 judeţe

Instalarea acestor 100 de telecentre va începe de îndată ce se vor semna contractele tripartite între câştigătorii licitaţiei, primăriile localităţilor câştigătoare şi ANRC. După semnarea contractelor tripartite, primarii localităţilor respective au obligaţia de a pune la dispoziţia companiilor desemnate, în termen de 15 zile, spaţiul necesar funcţionării telecentrului. Companiile au obligaţia de a instala telecentrele în maxim 120 de zile de la punerea la dispoziţie a spaţiului. Cele 100 de telecentre vor fi puse în funcţiune progresiv până la sfârşitul anului 2006.

Costul net al instalării acestor 100 de telecentre se ridică la 3.760.080,52 RON, sumă care va fi acoperită de ANRC din fondul pentru serviciul universal. În medie, costul total al echipamentelor instalate şi al menţinerii în funcţiune timp de trei ani a fiecărui telecentru, stabilit în urma licitaţiei, este de 37.600 RON (aproximativ 10.500 Euro). Costul pentru fiecare localitate este diferit (în funcţie de tehnologia utilizată şi de distanţa faţă de ultimul punct al reţelei furnizorului desemnat).

Până la sfârşitul acestui an, ANRC va scoate la licitaţie, pentru instalarea de telecentre, încă 100 de localităţi fără acces sau cu acces redus la servicii de comunicaţii electronice ale căror primării şi-au exprimat disponibilitatea de a participa la acest program. Până în prezent ANRC a organizat licitaţii pentru instalarea de telecentre în 208 localităţi. Dintre acestea, în 37 de localităţi telecentrele sunt deja funcţionale, restul urmând a deveni operaţionale până la sfârşitul anului în curs.

Telecentrul este un spaţiu public dotat cu cel puţin două aparate telefonice, două calculatoare şi un fax, în cadrul căruia utilizatorii finali pot iniţia şi primi apeluri telefonice locale, naţionale şi internaţionale. În telecentru sunt disponibile şi servicii de comunicaţii prin fax şi comunicaţii de date la o rată de transfer suficientă pentru a permite accesul funcţional la Internet.