10 iunie – ultima zi de şcoală pentru absolvenţii clasei a VIII-a

Conform calendarului de desfăşurare a testelor naţionale, organizate în vederea realizării selecţiei şi repartizării absolvenţilor clasei a VIII-a în clasa a IX-a, vineri, 10 iunie 2005, este ultima zi de şcoală pentru elevii de clasa a VIII-a. Procedura de selecţie privind accesul absolvenţilor clasei a VIII-a în clasa a IX-a are în vedere următoarele criterii: media la testele naţionale, cu o pondere de 50% şi media de absolvire a claselor V- VIII, cu o pondere de 50%. Pentru admiterea la liceele vocaţionale sau la clasele cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv, candidaţii susţin şi probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă.

Testele naţionale se susţin anual, într-o singură sesiune. În caz de nepromovare a testării naţionale, absolvenţii clasei a VIII-a pot fi repartizaţi în clasa a IX-a, la şcoala de arte şi meserii.

La testarea naţională din acest an s-au înscris 279.332 elevi, care vor susţine probele de examen în 1.158 centre de testare. Lucrările vor fi corectate în 218 centre zonale de evaluare.

La testele naţionale se pot prezenta atât promovaţii clasei a VIII-a de gimnaziu din seria curentă, cât şi cei din seriile anterioare, care nu au promovat examenul de capacitate, indiferent de vârsta candidatului. Atât candidaţii proveniţi din învăţământul de stat, cât şi cei din învăţământul particular au dreptul să susţină testele naţionale, fără taxă.

Disciplinele la care se susţin testele naţionale sunt următoarele:

a) limba şi literatura română – test scris, din materia claselor V-VIII, conform programei de testare publicate la începutul anului şcolar;
b) matematică – test scris, din materia claselor V-VIII, conform programei de testare publicate la începutul anului şcolar;
c) istoria românilor sau geografia României (la alegere) – test scris, din materia clasei a VIII-a, conform programei de testare publicate la începutul anului şcolar.
Candidaţii aparţinând minorităţilor naţionale, care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă, susţin şi un test la limba şi literatura maternă, din materia claselor V-VIII, conform programei de testare.

Calendarul de desfăşurare a testelor naţionale are următoarea configuraţie:

20 iunie 2005

21 iunie 2005

22 iunie 2005

23 iunie 2005

26 iunie 2005

27 – 28 iunie 2005

29 iunie 2005

Limba şi literatura română – test scris;

Limba şi literatura maternă – test scris;

Matematica – test scris;

Istoria românilor sau geografia României – test scris;

Afişarea rezultatelor – până la ora 16.00;

Depunerea contestaţiilor – (orele 16.00 – 20.00);

Rezolvarea contestaţiilor;

Afişarea rezultatelor finale.

Probele scrise din cadrul testelor naţionale se vor desfăşura începând cu ora 9.00.

Se interzice cu desăvârşire colectarea unor fonduri materiale sau băneşti de la candidaţi, de la părinţii acestora sau de la orice persoană care are rude în rândul candidaţilor la testele naţionale.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării precizează încă o dată faptul că examenele naţionale pentru anul şcolar în curs (teste naţionale şi bacalaureat), rămân neschimbate şi se desfăşoară după graficele aprobate prin ordin de ministru în luna septembrie 2004, lucru valabil şi pentru admiterea în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2005-2006, respectiv examenul de titularizare.