România a câștigat procesul cu Chevron; Compania va plăti despăgubiri României

Compania petrolieră Chevron va plăti Agenției Naționale pentru Resurse Minerale (ANRM) suma de 73.450.000 USD, in urma rezilierii a trei acorduri petroliere de concesiune, fără respectarea obligațiilor financiare prevăzute de Legea petrolului. Decizia aparține Curții Internaționale de Arbitraj de pe langă Camera Internațională de Comerț de la Paris (ICC Paris), cea mai importantă instituție de arbitraj comercial internațional, care a fost solicitată să se pronunțe in litigiul dintre Chevron și ANRM. Potrivit deciziei, compania Chevron este obligat să plătească ANRM suma de 73.450.000 USD, la care se adaugă dobanda legală stabilită la nivelul ratei de referință a BNR + 8%, calculată incepand cu data de 23.10.2014 pană la data plății integrale, precum și cheltuielile arbitrale suportate de ANRM. In procesul de soluționare a litigiului cu Chevron, ANRM a fost reprezentată de Casa de avocatură Zamfirescu Racoți and Partners, specializată in servicii de consultanță in domeniul afacerilor și de reprezentare in soluționarea litigiilor. Informații suplimentare ANRM și Chevron Romania Holdings au incheiat, pe 3 martie 2011, trei acorduri de concesiune pentru exploatare-dezvoltare-explorare in perimetrele EX 17 – Costinești, EX – 18 Vama Veche și EX – 19 Adamclisi, aprobate prin hotărari de guvern, care prevedeau obligații minime de explorare asumate de Chevron. In noiembrie 2014, Chevron a informat ANRM că renunță la acordurile de concesiune menționate. ANRM a refuzat să emită, insă, decizia de incetare a concesiunii, pentru nerespectarea, de către compania petrolieră, a art. 40 din Legea petrolului. Mai exact, Chevron nu a pus la dispoziția autorității competente suma reprezentand contravaloarea lucrărilor prevăzute in programul minimal de explorare stabilit prin acordul petrolier şi al celor de dezvoltare şi exploatare, scadente la data notificării renunţării şi neexecutate din motive imputabile titularului acordului petrolier. Compania americană s-a adresat Curții de Arbitraj in iunie 2015, solicitand să se constate că și-a indeplinit obligațiile prevăzute de acordurile petroliere cu ANRM pentru incetarea contractelor. Pană la finalul anului 2015, ANRM, reprezentată de Casa de avocatură Zamfirescu Racoți and Partners, a depus la Curtea de Arbitraj de la Paris atat răspunsul față de cererea de arbitrare (Answer to the Request for Arbitration), cat și o cerere reconvențională prin care formula revendicări financiare rezultate din contractele de concesiune. In perioada 19-23 iunie 2017 au avut loc la Paris audierile finale din dosarul arbitral Chevron vs. ANRM (21138/MHM), iar decizia Curții de Arbitraj a fost pronunțată in favoarea ANRM.

Comments

comments