Norme legale privind crematoriile umane și incinerarea

Moartea este un moment de despărțire de cei dragi. Chiar dacă este dureros și trist trebuie să trecem prin aceste momente grele. Legea cât și datinile și obiceiurile de înmormântare intervin și ele în desfășurarea înmormântării. Fiecare persoană are dreptul de a alege modul în care va fi înmormântată, legea impusă țării îi dă această posibilitate de a opta.

Orice persoană are dreptul să își exprime dorința alternativă de înhumare sau incinerare comform legii. Dorința se poate manifesta în scris, respectiv organizarea incinerării se va face printr-un act notarial sau prin desemnarea unei persoane conform prevederilor din art. 17 alin.(1) din Legea nr. 102/2014.

Solicitarea de incinerare va fi completată și semnată de persoana desemnată. Solicitarea va fi însoțită de copia de certificat de deces, copia cărții de identitate sau a pașaportului solicitantului. Solicitarea de incinerare este un document intern tipizat care este elaborat de crematoriul respectiv. Elaborarea documentului revine administrației crematoriului, iar acest act se va păstra în dosarul de incinerare.

În vederarea incinerării persoanelor decedate, conform legii, administrația crematoriului are obligația de a afișa toate serviciile oferite și tarifele acestora.

Crematoriul trebuie să dețină un registru de incinerare cu toate datele despre:

 • codul unic de incinerare
 • data și timpul când va avea loc procesul și ora de terminare
 • toate datele personale ale decedatului
 • furnizorul, prestatorul de servicii funerare
 • numărul de înmatriculare a mașinii mortuare, data și ora preluării decedatului,
 • modalitatea de predare a urnei și cererea urnei
 • numele, semnătura persoanei care ridică urna
 • numărul corespondent din registrul de păstrare în camera frigorifică.

Pentru fiecare incinerare care se realizează, administrația crematoriului trebuie să întocmească un dosar de incinerare care cuprinde actele originale sau copiile documentelor:

 • copie certificat de deces, adeverinta de înhumare/incinerare original
 • certificat de îmbălsămare
 • aviz sanitar de trasport după caz, certificat medical constatator al decesului
 • actul legal care exprimă voința de incinerare persoanei decedate, dacă a fost întocmit
 • solicitare de incinerare, declarație de metale și obiecte prețioase
 • copia cărții de identitate sau pașaportul solicitantului incinerării, proces-verbal de predare-primire a urnei în original.

Fiecare persoană care urmează să fie incinerată va purta o brățară în jurul articulației, gleznei sau mâinii. Aceasta va conține datele de indentificare a decedatului.

Pooate să fie incinerat orice cetățean străin de pe teritoriul României cu condiția existenței aprobării oficiului consular din România al țării al cărei cetățean a fost defunctul.

Conform legii este interzisă incinerarea persoanelor neidentificate sau a persoanelor pentru care nu a fost emis certificatul de deces și adeverința de înhumare/incinerare.

Păstrarea urnelor cu cenușa se realizează în locurile special amenajate ale crematoriului sau a cimitirului, urnele se pot înhuma în cimitir sau pot fi depuse în mormânt sau cavou.

Firmele de pompe funebre prestează servicii funerare complete aduse decedatului și familiei. Toate serviciile oferite se fac cu mare atenție și respect față de persoana decedată și de familia îndoliată.

Funerare Ranbow Dorobanțu activează comform legii pentru pregătirile de înhumare/incinerare doar după opținerea avizului consiliului local al unității administrativ-teritoriale și a autorizației sanitare de funcționare eliberată de către direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București.

Funerare Ranbow Dorobanțu este o firmă acreditată de pompe funebre care oferă transport funerar internațional și servicii complete de pompe funebre.

Oferim consultanță gratuită și venim în ajutorul famiililor îndoliate!

Ne puteți contacta la orice oră.

Date de contat: 0753.30.40.50

E-mail: funerarerainbow@yahoo.com

 

Comunicat preluat de pe LivePr.ro  » Norme legale privind crematoriile umane și incinerarea

Comments

comments