Mesajul consilierului de stat Dana Varga din cadrul Guvernului României, cu prilejul Zilei Internaționale a Romilor

But bersa angle Romale! La mulți ani tuturor romilor! 8 Aprilie – Ziua Internațională a Romilor este o celebrare a afirmării identității culturale și naționale a minorității romilor in intreaga lume. In istorie, in spațiul romanesc, romii au fost atestați documentar in urmă cu peste 500 de ani, ca robi domnești și mănăstirești. Inceputul luptei pentru emancipare politică și culturală a romilor a avut loc in perioada interbelică. In perioada de după 1989, pe fondul libertății reinstaurate in societatea noastră, mișcarea asociativă, politică și culturală a romilor din Romania a cunoscut un avant și o diversitate comune cu cele ale celorlalte minorități. Romii, alături de celelalte 18 etnii au primit statut legal de minoritate națională, caștigandu-și, rand pe rand, drepturile sociale, culturale și politice, pe fondul tranziției către o societate democratică. După 28 de ani de tranziție, putem trage linie și să recapitulăm: Romania a fost primul stat european care a introdus măsuri afirmative in educație pentru accesul romilor in invățămantul liceal și universitar și, totodată, primul stat care a adoptat o strategie guvernamentală pentru imbunătățirea situației romilor. Toate aceste eforturi pot fi durabile doar dacă fiecare dintre noi, ca cetățeni, romi și neromi deopotrivă, ne aducem contribuția in combaterea stereotipurilor și prejudecăților despre romi. Este nevoie să ajutăm, in loc să blamăm, să construim, in loc să victimizăm, să-i invățăm pe semenii noștri, acolo unde ei nu ințeleg sau fac in mod greșit și să facem noi inșine un efort să-i ințelegem mai bine pe cei de langă noi. Astfel, vom putea privi in urmă și să spunem: Am contribuit și eu! Astăzi, aș vrea să felicit fiecare copil de etnie romă care face efortul de a merge la școală, pe fiecare mamă romă care iși duce copiii in sistemul educațional și contribuie in felul ei la imbunătățirea vieții acestora, pe fiecare dintre artiștii care prin munca lor ne aduc mai aproape de valorile acestei etnii, pe fiecare florăreasă care a reușit să păstreze tradiția, pe fiecare funcționar public de etnie romă care a ințeles că cea mai bună modalitate de a imbunătăți sistemul este să faci parte din el. Urez romilor din Romania și de pretutindeni: La mulți ani! But bersha angle, Romale! Paște Fericit! Baxtali Patraghi! Consilier de Stat Dana Varga din cadrul Guvernului Romaniei

Comments

comments