Guvernul României, iluminat în albastru de Ziua Internaţională a Conştientizării Autismului

Guvernul va marca, și in acest an, Ziua Internaţională de Conştientizare a Autismului, alăturandu-se, prin acest demers, instituțiilor din Romania și comunității internaționale. In data de 2 aprilie, incepand cu ora 20.00, Palatul Victoria va fi iluminat in albastru, in semn de solidaritate față de persoanele afectate de această afecțiune. Guvernul Romaniei susține demersurile intreprinse pentru cunoașterea, ințelegerea și tratarea tulburărilor din spectrul autismului, inclusiv prin intermediul consultărilor derulate de către premierul Viorica Dăncilă și reprezentanții asociațiilor de sprijin pentru persoanele cu autism. – Semenii noștri care au această afecțiune se confruntă cu dificultăți insemnate in viața de zi cu zi. O viață mai bună a copiilor și adulților cu autism, persoane cu o lume interioară profundă, precum și a celorlalte persoane cu dizabilități sau care suferă de boli rare, este datoria noastră a tuturor- Guvern, societate civilă, dascăli, părinți și copii deopotrivă. Rolul meu și al Guvernului este să răspundem acestor probleme, asigurandu-le cu umanitate, ințelegere și respect, locul demn pe care il merită in societate, consideră premierul Viorica Dăncilă. Ca urmare a consultărilor derulate cu reprezentanții organizațiilor neguvernamentale care promovează drepturile persoanelor cu dizabilități și boli rare, Guvernul a luat o serie de măsuri menite să răspundă solicitărilor acestora. Astfel, au fost revizuite criteriile medico-psihosociale de incadrare in grad de handicap și tip de handicap pentru a fi introduse și persoanele care suferă de afecțiuni rare. Potrivit unui ordin comun al miniștrilor sănătății și muncii, au fost introduse noi afecțiuni din grupa bolilor rare care au un impact asupra autonomiei și funcționării persoanei – narcolepsia, angiodemul ereditar, mastocitoza și fenilcetonuria – intre criteriile de incadrare in grad de handicap. Ordinul comun pentru aprobarea modificării și completării ordinului ministrului muncii, familiei și egalității de șanse și al ministrului sănătății publice nr.762/1992 din 31.08.2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabilește incadrarea in grad de handicap, cu modificările și completările ulterioare, va fi publicat astăzi in Monitorul Oficial. Totodată, Guvernul a stabilit, in ședința din 29 martie, măsuri pentru susținerea ONG-urilor, prin asigurarea finanțării de care au nevoie. Astfel, microintreprinderile care fac sponsorizări pentru asigurarea finanțării activității organizațiilor nonprofit care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, vor putea beneficia de deducerea sumelor aferente din impozitul pe veniturile microintreprinderilor pană la nivelul de 20% din impozitul datorat pentru trimestrul in care au inregistrat cheltuielile respective. Contribuabilii, persoane juridice, care fac sponsorizări/mecenat sau acordă burse private și scad aceste sume din impozitul pe profit sau pe venit, vor intocmi o declarație informativă cu beneficiarii acestor sume pentru monitorizarea și controlul părții din impozitele alocate, astfel incat să se asigure cheltuirea fondurilor primite de beneficiari numai in scopul pentru care aceștia s-au inființat sau in scopul pentru care au fost alocate, după caz. In cazul persoanelor fizice, se majorează de la 2% la 3,5% cota din impozitul pe venit care poate fi donată pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat. Mai exact, acești contribuabili au posibilitatea să dispună cu privire la destinaţia unei sume reprezentand 2% sau 3,5% din impozitul anual, după cum urmează: in cotă de 2% pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se infiinţează şi funcţionează in condiţiile legii și a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, sau in cotă de 3,5% pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, in condițiile legii.

Comments

comments