6 iulie – ultima zi de completare a fiselor de inscriere pentru prima repartizare computerizata

Mâine, 6 iulie 2006, este ultima zi în care elevii care au promovat Testele Naţionale şi părinţii acestora pot completa fişele de înscriere cu opţiunile personale, în vederea repartizării computerizate.

Sâmbătă, 8 iulie 2006, este, de asemenea, ultima zi în care candidaţii, împreună cu dirigintele şi părinţii, trebuie să verifice corectitudinea tuturor datelor înscrise pe fişă: numele, media claselor V-VIII şi notele la Testele Naţionale. Eventualele erori trebuie semnalate imediat conducerii şcolii si remediate.

Prima repartizare computerizată în învăţământul liceal şi profesional de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care au promovat Testele Naţionale va avea loc vineri, 14 iulie 2006. În această etapă sunt repartizaţi doar candidaţii care au promovat Testele Naţionale sau care, în anii anteriori, au promovat examenul de capacitate ori au obţinut certificatul de echivalare a examenului de capacitate.

Absolvenţii care nu au promovat Testele Naţionale completează opţiuni doar pentru şcoli de arte şi meserii şi sunt repartizaţi în cea de-a doua etapă de admitere. Atât aceşti absolvenţi, cât şi candidaţii rămaşi nerepartizaţi după prima etapă a admiterii, completează opţiunile în perioada 16 – 21 iulie 2006.

Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial atât a listelor cu absolvenţii repartizaţi proveniţi din şcolile respective, cât şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământ liceal şi profesional de stat din judeţ/municipiul Bucureşti, se va face sâmbătă, 15 iulie 2006. În ziua următoare, 16 iulie 2006, fiecare unitate de învăţământ liceal şi profesional va afişa lista candidaţilor repartizaţi în acea unitate.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării atenţionează părinţii asupra faptului că pentru repartizarea computerizată primează media, apoi interesele, preferinţele si aptitudinile elevilor. Algoritmul de repartizare ordonează elevii după medii şi îi repartizează în această ordine pe baza opţiunilor exprimate.

Cu cât elevii completează un număr cât mai mare de opţiuni, cu atât şansele de reuşită sporesc.